"invitation" - Svensk översättning

EN

"invitation" på svenska

volume_up
invitation {substantiv}
SV

"invitation" på engelska

EN invitation
volume_up
{substantiv}

invitation (även: invite)
volume_up
inbjudan {enb. sing.} (bestämd form)
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘ donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ” donatorländer ”.
In this respect, the Giannakou report is an invitation to reform-minded politicians.
I det avseendet är Giannakoubetänkandet en inbjudan till reforminriktade politiker.
In turn, this is perceived as an invitation by immigrants in ‘donor’ countries.
Detta uppfattas i sin tur av invandrarna som en inbjudan till ”donatorländer”.
invitation (även: appeal, exhortation, order, request)
We are replying today to the invitation of the Council, which desired a debate on Algeria.
Vi tillmötesgår idag rådets uppmaning som önskade en debatt om Algeriet.
The judgment is an invitation to reduce workers' wages to the lowest minimum levels.
Domen är en uppmaning att pressa ner lönerna för arbetstagarna till lägsta miniminivåer.
They asked me to extend this invitation to you, which I have now done.
De bad mig att framföra denna uppmaning till er och det har jag härmed gjort.
invitation (även: call, calling, mission, summons)
It is true that I, at any rate, have not received any invitation to attend.
Jag har i alla fall inte fått någon kallelse.
Madam President, Croatia has a European vocation: the recent invitation to join NATO and the current negotiations to join the EU are a testimony to that.
Kroatien har en europeisk kallelse: därom vittnar inbjudan nyligen att gå med i Nato och de pågående förhandlingarna med EU.
Mr President, the Seattle Conference is not an invitation from the United States to the rest of the world to impose the vision of absolute and unbridled free trade.
Nej, Seattlekonferensen är inte Förenta staternas kallelse till resten av världen för att införa visionen om en oinskränkt och ohämmad frihandel.
invitation
volume_up
invit {utr.}
I see this as an invitation to debate and it will be settled at the moment of conciliation of the global package.
Jag ser detta som en invit att diskutera, och frågan kommer att lösas vid förlikningen om det övergripande paketet.
In the face of the slightest risk, the precautionary principle has become an invitation to abandon all responsibility.
Där det råder minsta risk har försiktighetsprincipen blivit en invit till att överge allt ansvar.
I hope that this is not an invitation to the country to delay the ratification process and even render ratification impossible by playing domestic political games.
Jag hoppas inte att detta är en invit till landet att försena ratifikationsprocessen eller till och med omöjliggöra ratificeringen genom att spela inhemska politiska spel.
invitation (även: instance)
volume_up
anmodan {enb. sing.} (bestämd form)
I therefore do not understand what that point is and, despite your invitation, I would be grateful if you could clarify it.
Jag förstår alltså inte vilken denna punkt är och trots er anmodan skulle jag vara mycket tacksam om ni kunde klargöra detta för mig.
Let these words once again stand as an open invitation to our colleagues and all interlocutors to return to the path of normality and harmony through dialogue.
Låt åter dessa ord stå som en öppen anmodan till våra kolleger och till alla deltagare att återgå till normalitetens och harmonis väg genom dialog.
invitation (även: temptation, lure)
invitation
And I rang Sir Bob Ayling, who was CEO of BA at the time, and said, "Mate, we've got this invitation.
Så jag ringde Sir Bob Ayling, som då var vd för BA, och sa: "vännen, vi har fått den här invitationen.
This constructive system is not embraced by the vast majority of the international community, with over 150 states declining to issue a standing invitation to the UN special mechanisms.
Mer än 150 stater vägrar att utfärda en stående invitation till FN:s särskilda mekanismer.
invitation (även: appeal, enticement, fascination, seduction)

Användningsexempel för "invitation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBecause of problems with the invitation to tender, there were delays last year.
På grund av problem i samband med anbudsinfordran uppstod förseningar redan förra året.
EnglishIt is an open invitation to fraud and we therefore need to put an end to these policies.
Detta inbjuder till bedrägerier och vi måste därför sätta stopp för denna politik.
EnglishI calculated that my question would be taken and I refused an invitation to dinner.
Jag räknade med att min fråga skulle behandlas och tackade nej till en middagsbjudning.
EnglishMr Purvis, has asked me to pass an invitation to Commissioner de Palacio.
Purvis har bett mig på hans vägnar att bjuda in min kollega, kommissionär de Palacio.
EnglishThat is an invitation to put a question mark against this assembly's democratic legitimacy.
Det är detsamma som att ifrågasätta denna församlings demokratiska legitimitet.
EnglishThanks to all of you who responded to the invitation to participate in today's debate.
Tack till alla er som hörsammat uppmaningen att delta i dagens debatt.
EnglishI think that the European Union must reflect on the response to be given to this invitation.
Jag tror att Europeiska unionen måste fundera över hur man ska möta den uppmaningen.
EnglishWithdrawal from Lebanon without any agreements with Syria is an invitation to violence.
Ett tillbakadragande från Libanon utan avtal med Syrien är att inbjuda till våldsamheter.
EnglishI am glad to have the opportunity of addressing it at the invitation of both chairmen.
Således skall jag där med nöje hålla ett anförande på förfrågan från de bägge ordförandena.
EnglishI believe that you are right to remind us of this and to extend the invitation.
Jag tror att ni gör rätt i att påminna om det, och att göra det.
EnglishOn the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
Å andra sidan leder straffrihet till att dessa brott begås om och om igen.
EnglishThe EU could issue an invitation to Vanunu and grant him asylum in the EU country of his choosing.
EU skulle kunna inbjuda Vanunu och ge honom en fristad i det EU-land han önskar.
EnglishThe invitation was only extended yesterday and, so far, the Commission has not responded.
Begäran vidarebefordrades i går och Europeiska kommissionen har ännu inte sagt någonting.
EnglishA matter such as export refunds for live animals is an invitation to fraud.
En sådan sak som exportbidrag för levande djur inbjuder till fusk.
EnglishMr van den Broek accepted an invitation to Slovakia and so he has had to leave now.
Kollega Van den Broek tackade ja till en resa till Slovakien. Av denna anledning har han nu gått.
EnglishWith regard to our own invitation, moreover, it is in accordance with the treaty.
Vårt eget inbjudande är för övrigt i enlighet med fördraget.
EnglishA matter such as export refunds for live animals is an invitation to fraud.
Det innebär dessutom ett systematiskt organiserat och av skattebetalarna finansierat djurplågeri.
EnglishOf course, it is all very well to say 'The invitation is open to everyone'.
Självklart är det trevligt när man säger att alla är välkomna.
EnglishThe system of agricultural export refunds as currently practised is an invitation to fraud.
Det nu praktiserade systemet med exportbidrag inom jordbruksområdet inbjuder till bedrägerier.
EnglishThat is my invitation to you as you leave here for that election.
Den framgång jag har haft under min korta tid är allas er förtjänst.