"to intercede" - Svensk översättning

EN

"to intercede" på svenska

EN to intercede
volume_up
[interceded|interceded] {verb}

Användningsexempel för "to intercede" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Union has no competence to intercede in the exercise of legal power by the Member States.
Unionen har inte behörighet att ingripa i utövandet av den rättsliga makten i medlemsstaterna.
EnglishThe Union has no competence to intercede in the exercise of legal power by the Member States.
Men artikel 6 får inte användas för inblandning i medlemsstaternas förvaltning av inrikes frågor, främst på det rättsliga området.
EnglishFurthermore, the joint review and the possibility for European data protection Commissioners to intercede would see to that.
Den gemensamma översynen och möjligheten för Europeiska unionens kommissionärer för uppgiftsskydd att ingripa skall sörja för den saken.
EnglishI would like to take this opportunity to ask Mrs Ashton to intercede on behalf of a dissident, Marta Beatriz Roque, who is on conditional release and is ill.
Jag vill passa på att be Catherine Ashton att ingripa för att hjälpa en oliktänkande, Marta Beatriz Roque, som är villkorligt frigiven och sjuk.