"insular" - Svensk översättning

EN

"insular" på svenska

EN insular
volume_up
{adjektiv}

insular
volume_up
trångsynt {adj.} [ned.]
France is just as insular without the excuse of being an island.
Frankrike är lika trångsynt utan ursäkten av att vara en ö.
I feel it is essential that European language policy should not reflect an idea of an insular Europe.
Jag anser det vara centralt att EU: s språkpolitik inte återspeglar ett trångsynt Europa.
I feel it is essential that European language policy should not reflect an idea of an insular Europe.
Jag anser det vara centralt att EU:s språkpolitik inte återspeglar ett trångsynt Europa.
insular
volume_up
ö- {adj.}
France is just as insular without the excuse of being an island.
Frankrike är lika trångsynt utan ursäkten av att vara en ö.
Having myself been born and grown up on a Mediterranean island, Crete, I know very well and at first hand all the vital problems faced by an island, precisely because of its insular character.
Jag är själv född och uppvuxen på en ö i Egeiska havet, Kreta, och jag känner väl och på ett nära sätt till alla dessa vitala problem som en ö står inför just på grund av sina egenskaper som ö.
insular
insular (även: parochial)

Synonymer (engelska) till "insular":

insular
English

Användningsexempel för "insular" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSuch measures will put maritime and insular areas on an equal footing with other areas of the EU.
Sådana åtgärder kommer att likställa havs- och öområden med andra områden i EU.
EnglishIts effects are both insular and outgoing and destroy lives.
Det har både isolerade och utåtriktade effekter och det förstör liv.
EnglishLadies and gentlemen, it is time to distance ourselves from insular EU solutions in climate policy.
Mina damer och herrar! Det är dags att ta avstånd från insulära EU-lösningar i klimatpolitiken.
EnglishNor should we forget that sheep and goat farms are often located in isolated, mountainous or insular areas.
Vi får inte heller glömma att får- och getgårdar ofta ligger i isolerade, bergiga områden eller på öar.
EnglishThe reasons for that are, I hope, recognised to be practical and justified and not insular or conservative.
Orsakerna till detta är, hoppas jag, kända för att vara praktiska och motiverade och inte trångsynta eller konservativa.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, the importance of our debate might be viewed as insular, it is certainly one that stands on its own.
Fru ordförande, kära kolleger! En öbo kan utan tvivel bättre än någon annan uppskatta betydelsen av vår debatt.
EnglishThe Commission guidelines for Interreg definitely state that particular attention needs to be paid to ultra-peripheral and insular regions.
I kommissionens riktlinjer för Interreg fastställs att särskild uppmärksamhet bör riktas mot mycket perifera och isolerade regioner.
EnglishI find it unacceptable that one of its main bodies, the Council, should continue to maintain a stance that is totally insular and lacking in transparency.
Jag tycker det är oacceptabelt att ett av de viktigaste organen, rådet, ska fortsätta inta en insulär hållning som präglas av brister i fråga om insyn.
EnglishThe report does indeed refer to the difficult position of certain insular locations, but I would also point out that some major sea ports are located inland.
I betänkandet pekas det visserligen på den svåra situationen för vissa öregioner, men jag vill också peka på vissa större hamnars läge långt inåt land.
EnglishAdjoining the outermost regions of the EU, adjacent to the European mainland, these insular countries are especially vulnerable to large-scale trafficking.
Vi vill se en bättre tillämpning av stadgan, så att den kan ge ett betydande bidrag till Europeiska kommissionens viktiga åtagande att förbättra regelverket.
EnglishAdjoining the outermost regions of the EU, adjacent to the European mainland, these insular countries are especially vulnerable to large-scale trafficking.
Dessa öländer som gränsar till EU:s yttersta randområden, i omedelbar närhet av det europeiska fastlandet, är särskilt sårbara för olaglig handel i stor skala.
EnglishWe are talking about small insular and very isolated territories located thousands of kilometres away from the territory of the European Union, populated by a total of four a half million people.
Det handlar om små insulära och väldigt isolerade territorier, tusentals kilometer från EU:s territorium, med en befolkning på totalt fyra och en halv miljon personer.