"insert" - Svensk översättning

EN

"insert" på svenska

volume_up
insert {substantiv}

EN insert
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

insert (även: article, contribution, entry, insertion)
volume_up
inlägg {neut.}
   We object to wordings inserted into the text as contributions concerning the EU’s future and method of working.
.– Vi vänder oss mot formuleringar som finns instoppade i texten för att vara inlägg om EU:s arbetssätt och framtid.
insert (även: add-on, addition, increment, supplement)
Note that these characters that you want to be inserted before or after the endnote icon are only applied in the case of automatic numbering.
Observera att dessa tecken som ska infogas som tillägg framför eller bakom slutnotssymbolen bara används vid automatisk numrering.
Finally, the Commission has to reject various amendments seeking to insert in a Community act recitals which state that this same act should not be adopted.
Kort sagt måste kommissionen avvisa diverse föreslagna tillägg som innebär att det i ett gemenskapsinstrument skrivs in stycken i preambeln där det hävdas att själva instrumentet inte bör antas.

2. journalistik

insert (även: insertion)
volume_up
inlaga {utr.}

3. journalistik: "in journal"

insert (även: insertion)
volume_up
bilaga {utr.} (i tidning)

Synonymer (engelska) till "insert":

insert

Användningsexempel för "insert" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThey insert a useful complementary reference to the words used in the case law.
De tillför en användbar tilläggsreferens till de ord som tillämpas i rättspraxis.
EnglishEnter the text directly or insert a database field at the position of the cursor.
Du kan skriva in texten direkt eller infoga ett databasfält där markören står.
EnglishSo after " figure ', I would like to insert " some type of European attorney '.
Efter " finns " skulle jag sålunda vilja införa " någon slags europeisk åklagare ".
EnglishSelect this option to insert a separator line between the text and the footer.
Markera den här rutan om du vill infoga en skiljelinje mellan text och sidfot.
EnglishPlace the cursor at the point where you want to insert the result and press (F2).
Placera markören på den plats där du vill infoga resultatet och tryck på F2.
EnglishSo after "figure' , I would like to insert "some type of European attorney' .
Efter " finns" skulle jag sålunda vilja införa " någon slags europeisk åklagare" .
EnglishMark this check box to insert the reference Notes as a header for the agenda.
Markera den här rutan om texten Anmärkningar ska finnas i huvudet på dagordningen.
EnglishAfter " figure ', I propose that we insert " some type of European attorney '.
Jag föreslår att vi efter " finns " inför " någon slags europeisk åklagare ".
EnglishTherefore, do not insert the command manually after the last label on a page.
Infoga alltså inte det här kommandot manuellt efter den sista etiketten på en sida.
EnglishIn this dialog you can insert a header and define the properties / attributes.
Här lägger du in ett sidhuvud för dokumentet och definierar dess egenskaper.
EnglishCheck this box to insert the reference Bring Along as a header for the agenda.
Markera den här rutan om texten Ta med ska finnas i huvudet på dagordningen.
EnglishYou can also insert a table from a different document via the temporary file.
Du kan även infoga en tabell från ett annat dokument med hjälp av urklippet.
EnglishNext, place the cursor on your homepage where you want to insert the graphic image.
Sätt markören på det ställe på hemsidan där du vill infoga ett grafikobjekt.
EnglishTo insert or remove a page, click once with your mouse on the desired page.
Genom att klicka på en sida infogar du den eller tar bort den från dokumentet.
Englishand click Insert.
Mata in " fortsätter på sida " (med ett mellanslag) och klicka sedan på Infoga.
EnglishPlace the cursor at the position in the document where you want to insert the graphic.
Placera markören på det ställe i dokumentet där du vill infoga grafikobjektet.
EnglishAfter "figure' , I propose that we insert "some type of European attorney' .
Jag föreslår att vi efter " finns" inför " någon slags europeisk åklagare" .
EnglishTo insert an existing file as object in your document, select this option.
Markera det här alternativet om du vill infoga en fil som ett objekt i dokumentet.
EnglishHere you can choose which cells in the existing table you want to insert in the chart.
I detta område väljer Du ut vilka celler i tabellen som ska användas i diagrammet.
EnglishMark this check box to insert a separator line between the main text and the footer.
Markera den här rutan om du vill infoga en avgränsande linje mellan text och sidfot.