"inhuman" - Svensk översättning

EN

"inhuman" på svenska

SV

"inhuman" på engelska

EN inhuman
volume_up
{adjektiv}

inhuman (även: barbarous)
Prohibition of torture and inhuman or degrading treatment or punishment
Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment is used.
Tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling används.
Reports tell of degrading and inhuman treatment, even torture.
Rapporter vittnar om förödmjukande och omänsklig behandling, till och med tortyr.
inhuman (även: bad, barbarous, bloodless, callous)
volume_up
grym {adj.}
Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment is used.
Tortyr och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling används.
Caning is an inhuman and degrading form of punishment which should be abolished everywhere in the world.
Spöstraff är en grym och förnedrande form av bestraffning som bör avskaffas överallt i världen.
Amnesty International believes these conditions of detention constitute cruel, inhuman and degrading treatment.
Amnesty International anser dessa interneringsförhållanden utgöra grym, inhuman och förödmjukande behandling.
inhuman (även: brutal, vicious, brute, brutally)
volume_up
brutal {adj.}
Along with their families, the latter are being held in inhuman conditions and are the victims of brutal torture.
Dessa hålls fängslade tillsammans med sina familjer under omänskliga förhållanden och utsätts för brutal tortyr.
The world was shocked by how brutal and inhuman former neighbours and relatives could be in their behaviour towards one another.
Världen chockades över hur brutala och omänskliga före detta grannar och släktingar kunde vara mot varandra.
All of those who have always condemned this unacceptable, brutal and inhuman situation have a duty to condemn these practices.
Alla dem som alltid har fördömt denna oacceptabla, brutala och omänskliga situation är skyldiga att fördöma denna verksamhet.
inhuman

Synonymer (engelska) till "inhuman":

inhuman
human

Synonymer (svenska) till "inhuman":

inhuman

Användningsexempel för "inhuman" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFurthermore, the overcrowded and inhuman transit camps are no longer acceptable.
Dessutom kan vi inte längre godta de överbefolkade och omänskliga genomgångslägren.
English(PL) Mr President, condemning a ten-year-old child to death is simply inhuman.
(PL) Herr talman! Att döma en tioåring till döden är inget annat än inhumant.
EnglishThey are still being held in inhuman conditions and deprived of access to medical care.
De hålls fortfarande under omänskliga förhållanden utan tillgång till sjukvård.
EnglishThis proves that immigration is a human drama which creates inhuman situations.
Det här bevisar att invandring är ett mänskligt drama som skapar omänskliga situationer.
EnglishViolence of this kind is despicable and inhuman and therefore also unmanly.
Våld av detta slag är föraktligt och omänskligt, och därför också omanligt.
English. - The death penalty is the ultimate cruel, inhuman and degrading punishment.
Det finns inget grymmare, omänskligare eller mer förnedrande straff än dödstraffet.
EnglishIt is inhuman to make people wait more than five years in uncertainty.
Det blir omänskligt att låta människor sväva i ovisshet längre tid än fem år.
English1 900 opposition activists are being held in jail in inhuman conditions in Burma.
Så många som 1 900 motståndsaktivister hålls fängslade under omänskliga förhållanden i Burma.
EnglishWhat is important is actually changing social relations and inhuman traditions.
Det viktiga är att faktiskt förändra de sociala relationerna och de omänskliga traditionerna.
EnglishThis also applies to the inhuman transport of live animals to slaughterhouses.
Det gäller också för transporter av levande djur till slakterier, som är ovärdiga människan.
EnglishThe interrogation is carried out in an inhuman manner, sometimes amounting to torture.
Förhör genomförs på ett omänskligt sätt som ibland gränsar till tortyr.
EnglishThe inhuman face of Communism was Leonid Brezhnev and his predecessors and successors.
Kommunismens omänskliga ansikte var Leonid Brezjnev och hans företrädare och efterträdare.
EnglishThe death penalty is an irreversible, inhuman punishment that breaches human rights.
Dödsstraffet är ett oåterkalleligt, omänskligt straff som kränker de mänskliga rättigheterna.
EnglishWe have no right to remain impartial when confronted with barbaric inhuman behaviour.
Vi har ingen rätt att vara opartiska när vi ställs inför barbariskt och omänskligt beteende.
EnglishYou still have time to adjust this inhuman policy to some degree if want to.
Om ni verkligen har viljan, så ta er tid att på något sätt förändra denna er inhumana politik.
EnglishWe are facing a situation of inhuman suffering for women and children.
Vi står inför en situation av omänskligt lidande för kvinnor och barn.
EnglishIn less than two weeks Ms Lawal's appeal against her inhuman punishment comes up.
Om mindre än två veckor kommer Lawals besvär över sitt omänskliga straff att behandlas inför rätta.
EnglishJami Weinstein challenges our picture of the human and the inhuman.
Jami Weinstein utmanar vår bild av det mänskliga – och det omänskliga.
EnglishJami Weinstein challenges our picture of the human and the inhuman.
Jami Weinstein utmanar vår bild av de mänskliga - och det omänskliga.
EnglishWomen are predominantly the victims of this inhuman judicial procedure.
Framför allt kvinnor utsätts för den omänskliga rättsskipningen.