"increment" - Svensk översättning

EN

"increment" på svenska

volume_up
increment {substantiv}

EN increment
volume_up
{substantiv}

increment (även: accretion, accrual, expansion, growth)
The EU ratio of felling to increment is stable at around 60%.
Inom EU är förhållandet mellan avverkning och tillväxt stabilt och ligger på omkring 60 procent.
increment (även: addition, advance, augmentation, boost)
The deletion of monthly increments would reduce the budget by ECU 160m.
Om de månatliga ökningarna togs bort, skulle budgeten minska med 160 miljoner ecu.
increment (även: addition)
increment (även: appreciation)
increment (även: add-on, addition, insert, supplement)
increment (även: wage increase)

Synonymer (engelska) till "increment":

increment

Användningsexempel för "increment" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishEssentially, it does it by providing a smooth ramp of gradual step-by-step increment.
Väsentligen genom att tillföra en jämn ramp, en förfining som sker steg för steg.
EnglishIf you enter the number 3.4 and the increment 1, 4 will be returned as the result.
Om du skriver talet 3,4 och signifikansen 1 visas 4 som resultat.
EnglishIncrement is the value to whose multiple the number is to be rounded down.
signifikans är det tal till vars multipel värdet ska avrundas nedåt.
EnglishIf Pixel is marked (default setting), the increment is defined in pixels.
Om Pixel har markerats (standardinställning) är steglängden definierad i måttenheten pixel.
EnglishThe term " increment " denotes the amount by which a given value increases.
Med termen " inkrement " menas det tal med vilket en storhet ökar.
EnglishIf you enter the number 3.4 and the increment 1, 3 will be returned as the result.
Om Du anger talet 3,4 och signifikansen 1 visas 3 som resultat.
EnglishIncrement is the number to whose multiple the value is to be rounded up.
signifikans är talet till vars multipel värdet ska avrundas uppåt.
EnglishCreate a linear number series using the defined increment and end value.
Om det här alternativet är markerat, skapas en aritmetisk talserie på basis av angivet inkrement och maxvärdet.
EnglishCreate a date series using the defined increment and end date.
Om det här alternativet är markerat, skapas en datumserie på basis av angivet inkrement och maxdatum.
EnglishDetermine direction, increment, time unit and series type.
Du kan ange riktning, inkrement, tidsenhet och serietyp.
EnglishCreate a growth series using the defined increment and end value.
Om det här alternativet är markerat, skapas en geometrisk talserie på basis av angivet inkrement och maxvärdet.
EnglishFor example, select 2 as the starting value, 2 as the increment and geometric progression as the progression type.
Välj till exempel 2 som startvärde, 2 som inkrement och den geometriska serien som serietyp.
EnglishWe also disagree with the monthly increment being paid in November, since harvest time in Greece is in June.
Vi motsätter oss också nedläggningen av den månatliga höjningen i november, eftersom skörden i Grekland sker i juni.
EnglishSpecify here the gradient's increment resolution.
Här kan Du ange färggradientens steglängd.
EnglishThis option creates an upwards running series in the cell range of the column using the defined increment to the end value.
Här skapar du inom det markerade cellområdet uppåt i kolumnen en serie med angivet inkrement fram till maxvärdet.
EnglishThis option creates a downward series in the selected cell range for the column using the defined increment to the end value.
Här skapar du inom det markerade cellområdet en serie nedåt i kolumnen med angivet inkrement fram till maxvärdet.
EnglishIf it is indicated and is not equal to zero, if the number and increment are negative, rounding up is carried out based on that value.
Om Du anger värdet och det ej är lika med noll, så avrundas talet beloppsmässigt uppåt vid negativt tal och signifikans.
EnglishIf it is indicated and is not equal to zero and if the number and increment are negative, rounding up is carried out based on that value.
Om Du anger värdet och det ej är lika med noll, så avrundas talet beloppsmässigt uppåt vid negativt tal och signifikans.
EnglishThis option creates a series running from right to left in the selected cell range using the defined increment to the end value.
Här skapar du inom det markerade cellområdet en serie som går från höger till vänster och med angivet inkrement fram till maxvärdet.
EnglishThis option creates a series running from left to right within the selected cell range using the defined increment to the end value.
Här skapar du inom det markerade cellområdet en serie som går från vänster till höger och med angivet inkrement fram till maxvärdet.