"in real life" - Svensk översättning

EN

"in real life" på svenska

EN in real life
volume_up
[exempel]

in real life
Black-and-white films are not popular either in politics or in real life.
Svartvita filmer är inte populära, vare sig inom politiken eller i verkliga livet.
Solidarity in real life is one of the fundamental principles of the European Union.
Solidaritet i verkliga livet är en av EU:s grundläggande principer.
The problem is that in real life it is often not observed.
Problemet ligger i att den i verkliga livet ofta inte följs.

Användningsexempel för "in real life" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAIDS and HIV were once the stuff of real-life horror stories in the press.
Aids och hiv gav en gång stoff till skräckhistorier ur verkliga livet i pressen.
EnglishMr President, let me change tack and bring to your attention some real-life facts.
(EN) Herr talman! Låt mig byta spår och uppmärksamma er på ett antal verkliga fakta.
EnglishThe citizens section provides examples based on real-life experiences of EU citizens.
I avsnitten om privatpersoner kan du läsa om vad andra EU-invånare har råkat ut för.
EnglishIt is almost like real life and yet there are some important differences.
Det är nästan som i det riktiga livet, och ändå finns det viktiga skillnader.
EnglishI should like to illustrate the need for this with a real-life example.
Jag vill illustrera det här behovet med ett exempel ur det verkliga livet.
EnglishThey also said that they wanted to see what it was like to kill someone in real life.
De sade också att de ville se hur det var att döda någon, på riktigt.
EnglishPresidencies start with big goals, but real life brings us all back down to earth.
Ordförandeskapen börjar med högtflygande mål, men verkligheten för oss alla tillbaka ned på jorden.
EnglishThe neat diagrams drawn to illustrate food webs seldom reflect real life.
De prydliga diagram som ritas upp för att illustrera näringsvävar speglar sällan verkligheten.
EnglishUm, I've always wondered... what Patrick Swayze's like in -- in -- in real life.
Jag har alltid undrat hur Patrick Swayze är i verkligheten.
EnglishI could be in the movement in a way that I wasn't able to be in my real life, in myself.
Jag kunde vara i rörelsen på ett sätt som jag inte kunde vara i mitt verkliga liv, i mig själv.
EnglishMost other stories we make up to help us deal with real life.
De flesta andra hittar vi bara på för att underlätta det verkliga livet.
EnglishIt's great to meet you in real life too of course, if possible.
Det är jättebra att träffas i verkligheten också såklart, om möjligt.
EnglishSadly, real life has proved the correctness of this conclusion.
Tråkigt nog har verkligheten visat riktigheten i denna slutsats.
EnglishThese are exactly the mechanisms that we are discussing and the real-life examples are not funny.
Det är exakt dessa mekanismer vi diskuterar och exemplen från det verkliga livet är inte lustiga.
EnglishThese are just two examples of real life problems behind delays in Europe's system of justice.
Detta är bara två exempel på verkliga vardagliga problem som förseningar i Europas rättssystem skapar.
EnglishThese are just two examples of real life problems behind delays in Europe' s system of justice.
Detta är bara två exempel på verkliga vardagliga problem som förseningar i Europas rättssystem skapar.
EnglishTo bring laws and real life closer together is to organise the emancipatory evolution of a society.
Att föra lagarna närmare livets realiteter är att bidra till ett samhälles utveckling mot frigörelse.
EnglishEurope cannot be kept separate from real life, separate from feelings, separate from human passions.
EU får inte hållas åtskilt från verkligheten, åtskilt från känslor, åtskilt från människors passioner.
EnglishEasily the most exciting thing I've ever seen in real life.
Det är lätt det mest spännande jag sett i verkligheten.
EnglishMany sometimes distressing problems and examples from real life prompted me to table these amendments.
Många, ibland skriande, problem och exempel i praktiken har fått mig att lägga fram dessa ändringsförslag.