"in person" - Svensk översättning

EN

"in person" på svenska

EN in person
volume_up
{adverb}

in person (även: personally, privately)
Then you get to meet teachers and classmates in person, and it is extremely important.
Då får man träffa lärare och kurskamrater personligen och det är oerhört viktigt.
I have written to all the Member States and talked with their representatives in person.
Jag har skrivit till alla medlemsstater och talat personligen med deras företrädare.
The Cuban authorities forbade them to leave the country and receive the prize in person.
De kubanska myndigheterna förbjöd dem att lämna landet och ta emot priset personligen.

Synonymer (engelska) till "in person":

in person
English

Liknande översättningar för "in person" på svenska

in adjektiv
in preposition
person substantiv

Användningsexempel för "in person" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishYes, I am an impatient person by nature, but I just thought I would mention that.
Ja, jag är otålig till min natur, men jag tyckte bara att jag skulle nämna detta.
EnglishThat person was Carmelo Soria, an international official of the United Nations.
Det handlade om Carmelo Soria, en internationell tjänsteman i Förenta Nationerna.
EnglishIt is not a question of personalities, although one person tried to make it so.
Det handlar inte om enskilda personer, även om vissa har försökt få det till det.
EnglishFurthermore, the person in question must not represent a threat to public order.
Förutom detta får personen i fråga inte utgöra ett hot för den allmänna ordningen.
EnglishEveryone has to agree to a conclusion like this and any one person can wreck it.
Alla måste hålla med om en sådan slutsats, och var och en kan undergräva det.
EnglishI have also met some Members in person in order to discuss the subject with them.
Jag har för övrigt också träffat vissa ledamöter för att diskutera frågan med dem.
EnglishIt was: "What percentage of the day and night do you think about this person?"
Det var: "Hur många procent av natten och dagen tänker du på den här personen?"
EnglishThe contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
Bidraget per person är för litet för att ge var och en tillgång till programmet.
EnglishSo how can we save the next person that drives a tractor with mismatched equipment?
Så hur kan vi rädda nästa person som kör en traktor med en olämplig utrustning?
EnglishNo one can take away a person's life and dignity, not even individual States.
Ingen ska kunna ta ifrån en människa liv och värdighet, inte ens enskilda stater.
EnglishOnce a person's name is on the list, it is very difficult to have it removed.
När väl en persons namn finns på listan är det mycket svårt att få det borttaget.
EnglishReally he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
Egentligen är ju han en mycket positiv människa, alla åhörare var förvånade. "
EnglishIn Poland, fruit and vegetable consumption is approximately 250 g per person per day.
I Polen är konsumtionen av frukt och grönsaker ungefär 250 g per person och dag.
English4- and 5-seater cars are carrying just one person more than 75% of the time.
I fyr- eller femsitsiga bilar färdas bara en person mer än 75 procent av tiden.
English   Mr President, I am a real person who is going to talk about real issues!
   – Herr talman! Jag är en vanlig människa, och jag ska tala om viktiga frågor!
EnglishData must always be retained with an objective and in relation to a specific person.
Uppgifter måste alltid bevaras för ett syfte och i samband med en särskild person.
EnglishMr President, a lack of curiosity is an indication that a person is growing old.
Herr ordförande! En människa som inte är nyfiken är på väg att bli gammal.
EnglishThis may shock you, but we're literally reading this person's brain in real time.
Detta kanske chokerar er, men vi läser bokstavligt denna personens hjärna i real tid.
EnglishToday, for every retired person there are still five people who pay taxes.
För varje pensionär finns det i dag fortfarande fem personer som betalar skatt.
EnglishThere is not a single person present, and we should try to correct that for next year.
Inte en enda av dem är närvarande. Det måste vi försöka rätta till till nästa år.