"in-house" - Svensk översättning

EN

"in-house" på svenska

volume_up
in-house {substantiv}
SV

EN in-house
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

in-house

Liknande översättningar för "in-house" på svenska

in adjektiv
in preposition
house substantiv
house adjektiv
Swedish
House substantiv
to house verb

Användningsexempel för "in-house" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I wish to make a short personal statement of apology to the House.
Herr ordförande! Jag skulle vilja framföra en personlig ursäkt till parlamentet.
EnglishThat was the first opening of a House of Europe in one of the new Member States.
Det var den första invigningen av ett Europahus i en av de nya medlemsstaterna.
EnglishI regard that decision that this House has taken today as utterly irresponsible.
Jag anser att det beslut som parlamentet idag har fattat är ytterst oansvarigt.
EnglishI am very glad that this House, for the first time, is beginning to discuss them.
Jag är mycket glad att man för första gången börjar tala om detta i parlamentet.
EnglishMr President, people outside this House must really wonder what is going on here.
Herr talman! Folk utanför husets väggar måste verkligen undra vad som försiggår.
EnglishI just want to say something about two peculiarities in this House’s amendments.
Jag vill bara säga några ord om två besynnerligheter i kammarens ändringsförslag.
EnglishWhen the House voted on this issue in February this year, the vote was 85 to 3.
När parlamentet röstade om denna fråga i februari i år, var resultatet 85 mot 3.
EnglishSince I came to this House in 1984, Wagonlit has provided an excellent service.
Alltsedan jag kom till parlamentet år 1984 har Wagonlit gett mycket bra service.
EnglishApart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.
Förutom detta ser vi alla fram emot att välkomna Kroatien hit till parlamentet.
EnglishHowever, Mr Rothley knows very well that this House has no right of initiative.
Emellertid vet Rothley mycket väl att denna kammare inte har någon initiativrätt.
EnglishOther colleagues in this House take a different view of what is right and wrong.
Andra kolleger i denna kammare har en annan åsikt om vad som anses rätt eller fel.
EnglishThe Chairman, Mr Libicki, asks the House and the committee to excuse his absence.
Ordföranden Marcin Libicki ber kammaren och utskottet om ursäkt för sin frånvaro.
EnglishA Member of this House is actually a declared candidate in this general election.
En ledamot av denna kammare är faktiskt en uttalad kandidat i dessa allmänna val.
EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Låt mig dock påminna parlamentet om att vi fortfarande har mycket kvar att göra.
EnglishIreland' s relative weight has been debated in this House on previous occasions.
Vi har redan diskuterat Irlands relativa vikt här i kammaren vid andra tillfällen.
EnglishThat is what I wished to say to this House, Mr President, ladies and gentlemen.
Detta var vad jag ville säga till kammaren, herr talman, mina damer och herrar.
EnglishWe ask only one thing and that is that this House should set things right itself.
Vi begär bara en enda sak, och det är att parlamentet självt rättar till saker.
EnglishI should like to thank Mr Cushnahan for raising this issue in the House today.
Jag vill tacka Cushnahan för att han har tagit upp denna fråga i kammaren i dag.
EnglishI should like to thank her, on behalf of the House, for all the work she has done.
På kammarens vägnar vill jag tacka henne för allt det arbete som hon har utfört.
EnglishAt 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
Med sina 21 år är hon sju år yngre än vad jag var när jag kom in i underhuset.