EN to impound
volume_up
[impounded|impounded] {verb}

1. allmänt

This must also be linked with the possibility of impounding ships in ports throughout the EU if there are grounds to suspect breaches of the law.
Detta måste också kopplas till möjligheten att beslagta fartyg i hamnar över hela EU, om det finns skäl att misstänka lagbrott.
The United Kingdom has instructed its customs authorities to impound quantities of alcohol and cigarettes in excess of what it thinks is reasonable for personal consumption.
Förenade kungariket har beordrat sina tullmyndigheter att beslagta de kvantiteter av alkohol och cigaretter som överstiger vad den anser vara rimligt för personligt bruk.
Surveillance should also be strengthened and illegal vessels impounded.
Man bör även införa hårdare övervakning och konfiskera illegala fartyg.

2. näringsliv

to impound

Användningsexempel för "to impound" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI'm reading an impound tracks detach to the ship.
Jag ser beslagtaget gods som fastnat på skeppet.
EnglishThey were spotted at the police impound yard.