"idiotic" - Svensk översättning

EN

"idiotic" på svenska

volume_up
idiot {substantiv}
SV
EN

idiotic {adjektiv}

volume_up
I fully share Mr Prodi’ s view that the Stability and Growth Pact is idiotic.
Jag delar helt Romano Prodis uppfattning om att stabilitetspakten är idiotisk.
We are debating a budget that is technically well designed, but politically idiotic.
Vi diskuterar en budget som är tekniskt välgjord, men politiskt idiotisk.
I fully share Mr Prodi’s view that the Stability and Growth Pact is idiotic.
Jag delar helt Romano Prodis uppfattning om att stabilitetspakten är idiotisk.

Användningsexempel för "idiotic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI fully share Mr Prodi’ s view that the Stability and Growth Pact is idiotic.
Jag delar helt Romano Prodis uppfattning om att stabilitetspakten är idiotisk.
EnglishI fully share Mr Prodi’s view that the Stability and Growth Pact is idiotic.
Jag delar helt Romano Prodis uppfattning om att stabilitetspakten är idiotisk.
EnglishWe are debating a budget that is technically well designed, but politically idiotic.
Vi diskuterar en budget som är tekniskt välgjord, men politiskt idiotisk.
EnglishThat is idiotic; it will not make you popular with unmarried couples.
Det är idiotiskt, det skulle inte bli populärt bland ogifta par.
EnglishWe had every right, and reason, to reject this idiotic report.
Vi gjorde helt rätt när vi förkastade detta idiotiska betänkande.
EnglishOne hundred and fifty years have passed since then, and there is no longer any point to such idiotic statements.
Det har gått 150 år sedan dess, och sådana idiotiska påståenden har inte längre någon mening.
EnglishI hope you will not mind me saying this, but that sort of thinking is both prehistoric and idiotic.
Jag hoppas att ni inte har något emot att jag säger det, men den sortens resonemang är både förhistoriskt och idiotiskt.
EnglishNo God could have created such an idiotic bumbler.
Ingen gud kan ha skapat nåt så idiotiskt klantigt.
EnglishWe are confronted with Chirac’s idiotic phantom in the form of a Polish plumber, hovering over France and other countries.
Vi möts av Jacques Chiracs fåniga spöke i form av en polsk rörmokare, som svävar över Frankrike och andra länder.
EnglishThis is truly the most idiotic idea at the moment because it means that we would be unable to go any further politically.
Det är verkligen den mest idiotiska idén just nu, för det betyder att vi inte skulle kunna komma längre politiskt.
EnglishThis gives rise to idiotic figures of 48 hours' consecutive driving time, which does not happen and is impossible.
På det viset kommer man fram till sådana idiotiska summor som bilkörning 48 timmar i sträck. Det går inte och det kan ingen person göra.
EnglishIn response to the idiotic criticism of those people who believe this to be idealism, we could reply that values are interests.
Som svar på den absurda kritiken från dem som anser att detta är idealism, skulle vi kunna svara att värderingar innebär intressen.
EnglishWell good luck to her, but what is more likely to happen is that this idiotic policy results in disaster for all concerned.
Jag önskar henne lycka till. Det som troligtvis kommer att hända är dock att denna idiotiska politik kommer att sluta i katastrof för alla inblandade.
EnglishI agree with those who have commented upon the idiotic proposal to award ourselves additional taxi allowances outwith the budgetary process.
Jag instämmer med dem som har kommenterat det idiotiska förslaget att vi skall tilldela oss själva extra taxikostnader utöver budgeten.
EnglishThat really is idiotic.
EnglishThis is an irrational, idiotic situation, not just from the financial point of view but also in terms of the practical organisation of Parliament's work.
Det är en irrationell och orimlig situation, inte enbart finansiellt, utan också organisatoriskt, när det gäller detta parlaments praktiska arbete.
EnglishIt seems utterly idiotic for us, in a democratically elected Parliament, to have any interest whatsoever in restricting press access to our official meetings.
Det verkar fullständigt idiotiskt att vi i ett folkvalt parlament skulle ha något som helst intresse av att begränsa pressens tillgång till våra officiella möten.
EnglishI am glad that at last we are to have a common EU policy on air transport, because the current situation is absolutely idiotic and therefore needs a complete overhaul.
Jag är glad att vi äntligen är på väg mot en gemensam EU-politik om flygtrafik, eftersom den rådande situationen är helt galen och därför behöver ses över helt.
EnglishDo we want to do away with these salami slices of idiotic do-goodery and realise that many of the Roma's problems are exclusively and principally of their own making?
Vill vi göra oss av med dessa salamiskivor av idiotisk blåögd välgörenhet och inse att många av romernas problem beror uteslutande och huvudsakligen på dem själva?