"to hypothesize" - Svensk översättning

EN

"to hypothesize" på svenska

EN to hypothesize
volume_up
{verb}

1. amerikansk engelska

to hypothesize (även: to admit, to suppose, to hypothesise, daresay)
to hypothesize (även: to hypothesise)

Användningsexempel för "to hypothesize" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English., we hypothesize that…
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
EnglishOne could almost hypothesize that the greater the amount of money spent on a research project, the less likely it is that women will be involved.
Man skulle nästan kunna tro att ju större belopp som spenderas på ett forskningsprojekt desto mindre troligt är det att kvinnor kommer att delta i det.
EnglishSo just with these three dinosaurs, you can easily -- as a scientist -- we can easily hypothesize that it is just a growth series of the same animal.
Så bara med dessa tre dinosaurier, kan man lätt -- som vetenskapsman -- kan vi lätt ställa hypotesen att det bara är en tillväxtserie för samma djur.