"hostage" - Svensk översättning

EN

"hostage" på svenska

volume_up
hostage {substantiv}
SV

EN hostage
volume_up
{substantiv}

hostage
volume_up
gisslan {enb. sing.} (bestämd form)
What is more, some political positions appear to be held hostage by hostage taking.
Dessutom tycks tagandet av gisslan styra vissa politiska ställningstaganden.
The Barcelona Process should not be held hostage to the Middle East peace process.
Barcelonaprocessen skall inte vara gisslan hos fredsprocessen i Mellanöstern.
The practice of hostage-taking constitutes a serious threat to the population.
Metoden att ta gisslan utgör ett allvarligt hot mot befolkningen.

Synonymer (engelska) till "hostage":

hostage
English

Användningsexempel för "hostage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishA democratic Iraq should not be held hostage to last year’s arguments in Europe.
Ett demokratiskt Irak får inte betingas av diskussionerna i Europa förra året.
EnglishThe people of Bulgaria and Romania should not become hostage to populist rhetoric.
Människorna i Bulgarien och Rumänien får inte bli offer för populistisk retorik.
EnglishIn recent years Iraq has suffered from a distressingly high number of hostage-takings.
Under de senaste åren har Irak drabbats av ett beklämmande antal gisslandraman.
EnglishAs such, many European politicians are hostage to their own rhetoric.
Flera europeiska politiker har på det sättet blivit fångar i sin egen retorik.
EnglishI have taken due note of the honourable member's concern about the hostage affair.
Jag har lagt märke till ledamotens oro vad det gäller gisslandramat.
EnglishWe must not allow ourselves to be taken hostage by a sort of budgetary imperialism.
Vi får inte låta oss infångas av någon slags finansiell imperialism.
EnglishThe fact is, I feel as if I am in a kind of hostage situation.
Faktum är att det känns som om jag befinner mig i ett slags gisslansituation.
EnglishHow did the hostage-takers plan and execute this horrific act?
Hur planerade och genomförde gisslantagarna denna fasansfulla handling?
EnglishWhy are we being held hostage to this fuel and these derivatives?
Varför gör vi oss beroende av detta bränsle och av dessa derivat?
EnglishThis is a clear case of hostage taking for financial gain.
Detta är ett uppenbart fall av gisslantagning för ekonomisk vinning.
EnglishHowever, both the European Union and Turkey are still being held hostage by the unresolved issue of Cyprus.
Men både EU och Turkiet är fortfarande låsta av den olösta Cypernfrågan.
EnglishNor can anything justify the hostage-taking that followed.
Ingenting kan heller rättfärdiga gisslantagandet därefter.
EnglishWe can no longer allow our citizens to be hostage to either energy politics or volatile oil prices.
Vi kan inte fortsätta att låta våra medborgare vara utlämnade till energipolitik eller instabila oljepriser.
EnglishFinally, Mr President, I believe that Ante Gotovina, if he is the patriot he claims to be, should not take his country hostage.
Den allmänna opinionen har inte brytt sig om något annat kandidatland i så hög grad.
EnglishWe cannot make the country a hostage to the EU's internal problems, and should take a flexible line on its accession.
Vi får inte låta EU:s interna problem drabba Kroatien och vi bör se flexibelt på landets anslutning.
EnglishProper implementation of our external actions should not be taken hostage by a dispute between the institutions.
Ett verkligt genomförande av våra yttre åtgärder bör inte överskuggas av en tvist mellan institutionerna.
English   Mr President, sadly the reality in Colombia is that terrorism is fed by hostage-taking and blackmail.
   – Herr talman! Tyvärr är verkligheten i Colombia sådan att terrorismen lever på gisslantagande och utpressning.
EnglishOn the one hand, relations with Russia should not become totally hostage to what has happened in Georgia.
Å ena sidan bör vi inte låta förbindelserna med Ryssland helt och hållet göras beroende av händelserna i Georgien.
English26 October 2005 and the third act carried out by these Groups: holding this resolution hostage.
Det verkar som om Charlie McCreevy tänker ignorera EU: s befintliga direktiv och förekomma den nu skrinlagda konstitutionen.
EnglishAttacks on institutions, hostage-taking and all other kinds of violence do not just contradict our own values.
Attacker mot institutioner, gisslantagande och alla former av våld strider inte bara mot våra egna värderingar.