"hormone" - Svensk översättning

EN

"hormone" på svenska

volume_up
hormone {substantiv}
SV

EN hormone
volume_up
{substantiv}

hormone
volume_up
hormon {utr.}
This particular hormone is - as described by the committee - clearly a carcinogen.
Detta specifika hormon är - enligt kommitténs beskrivning - tydligt cancerframkallande.
That particular hormone is found in 80 % of the tests that have been carried out.
Detta specifika hormon har hittats i 80 procent av de tester som utförts.
That particular hormone is found in 80% of the tests that have been carried out.
Detta specifika hormon har hittats i 80 procent av de tester som utförts.

Synonymer (engelska) till "hormone":

hormone

Användningsexempel för "hormone" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is a matter we shall return to with the report on hormone-like substances.
Det är en sak vi kommer tillbaka till med betänkandet om hormonliknande ämnen.
EnglishThat particular hormone is found in 80% of the tests that have been carried out.
Detta specifika hormon har hittats i 80 procent av de tester som utförts.
EnglishHormone-changing substances can affect our reproduction and our nervous systems.
Hormonstörande ämnen kan påverka vår fortplantning och våra nervsystem.
EnglishFor decades, the United States has been pushing for the import of hormone-treated meat.
I årtionden har Förenta staterna kämpat för import av hormonbehandlat kött.
EnglishMany transsexuals wish to ‘rectify’ their bodies by hormone treatment and surgery.
Många önskar korrigera sin kropp genom hormonbehandling och kirurgi.
EnglishWe know, and that is the crucial point, that consumers do not want hormone-treated meat.
Vi vet, och det är det helt avgörande, att konsumenterna inte vill ha något hormonkött.
EnglishAmendments Nos 8, 25 and 30 then deal with hormone-like substances.
Så kommer ändringsförslagen 8, 25 och 30, som rör hormonliknande ämnen.
EnglishCompliance with the hormone ban must also be strictly controlled within the European Union.
Även inom Europeiska unionen skall man noggrant kontrollera att hormonförbudet respekteras.
EnglishYou have done a great deal to combat hormone fraud in Belgium.
Du har gjort en stor insats för att bekämpa hormonbedrägeriet i Belgien.
EnglishOur only answer to that must be to maintain the ban on hormone-treated meat from the USA.
Vårt svar på detta kan bara lyda som följer: Förbudet mot hormonkött från USA måste upprätthållas.
EnglishThis hormone case will be the test case for the European Union.
Detta hormonfall kommer att bli en test för Europeiska unionen.
EnglishSubject: US-EU trade dispute concerning hormone-treated beef
Angående: Handelstvist mellan EU och USA om hormonbehandlat kött
EnglishThe case of the hormone-treated meat shows, yet again, just how many defects and injustices that treaty contains.
Fallet med hormonkött visar återigen fördragets alla brister och orättvisor.
EnglishAfter bananas, hormone-treated meat is the second source of major dispute between the USA and the EU.
Vid sidan av bananerna är hormonkött den andra anledningen till stora dispyter mellan USA och EU.
EnglishBut on hormone meat and on bananas, well, we are losing.
Men när det gäller hormonbehandlat kött och bananer förlorar vi.
EnglishConsumer freedom means not having to buy US hormone-treated meat or genetically manipulated soya.
Konsumenternas frihet innebär att vi inte behöver köpa amerikanskt hormonkött eller genmanipulerad soja.
EnglishIn agriculture, be it bananas or hormone meat, there is only the bad and the very bad.
På jordbruksområdet finns det bara dåligt och mycket dåligt, vare sig det gäller bananer eller hormonbehandlat kött.
EnglishThe banned hormone has been found in pigfeed in Germany.
Det förbjudna hormonet har påträffats i grisfoder i Tyskland.
EnglishWe are all experiencing all kinds of political difficulties as a result of the banana ruling and the hormone case.
Vi ser alla de många politiska svårigheter som bananbeslutet och hormonfallet orsakar oss.
EnglishThis remainder must not in any event contain any highly persistent or hormone disrupting substances.
I varje fall får den återstoden inte innehålla några mycket svårt nedbrytbara eller hormonstörande ämnen.