"hike" - Svensk översättning

EN

"hike" på svenska

volume_up
hike {substantiv}
SV

"hike" på engelska

EN

EN hike
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

hike (även: tramp, walk, backpacking)
She enjoys hiking, manicures...... and foolishly hopes to be the love of Bruce's life.
Hon gillar fotvandring, manikyr... och hoppas bli Bruces stora kärlek.
hike (även: trek, wandering, march)
Mountain biking, hiking, ski touring, studying or relaxing - the choice is yours.
Mountainbike, vandring, turåkning, plugga eller slappa – valet är ditt.
Enjoys skiing, frisbee and hiking (including "fika") with the family.
Tycker skidåkning, frisbee och vandring inklusive fika med familjen.
There are fantastic opportunities for hiking, mountain biking and skiing in all its forms.
Här finns fantastiska möjligheter till vandring, bergscykling och skidåkning i alla dess former.

2. sport

hike
volume_up
hajk {utr.}

Användningsexempel för "hike" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe huge hike in oil prices and the preservation of fish stocks are real problems.
Den enorma höjningen av oljepriser och fiskbeståndens bevarande är verkliga problem.
EnglishThe hike in food commodity prices is causing difficulties for the European Union as well.
De kraftiga prisökningarna på livsmedelsråvaror är problematiska även för EU.
EnglishEven more marketing will hike up the price of medicines unnecessarily.
Ännu mer marknadsföring gör medicinerna onödigt mycket dyrare.
EnglishThis hike follows on from the increase in American rates.
Denna höjning följer efter en höjning av de amerikanska satserna.
EnglishOkay, bend over the chair and hike up the towel.
Okej, vänd på stolen och lyft upp handduken.
EnglishOur Foreign Secretary said that the Commission’s proposal could mean a 35% hike in the budget, but he said our rebate remains a veto.
Vår utrikesminister har sagt att kommissionens förslag kan betyda en ökning av budgeten på 35 procent, men att vår rabatt inte går att röra.
EnglishOur Foreign Secretary said that the Commission’ s proposal could mean a 35 % hike in the budget, but he said our rebate remains a veto.
Vår utrikesminister har sagt att kommissionens förslag kan betyda en ökning av budgeten på 35 procent, men att vår rabatt inte går att röra.
EnglishThis initiative could potentially bring about a substantial price hike in the transportation of cargo for transport operating to and from these peripheral regions.
Detta initiativ skulle kunna medföra en avsevärd prisökning på godstransporter till och från dessa perifera regioner.
EnglishTake a hike, will ya?
EnglishFirst, the top priority must be to keep people in jobs, to do everything possible to prevent a new hike in unemployment.
För det första måste vår högsta prioritet vara att se till att människor får behålla sina arbeten, att göra allt vi kan för att förhindra en ny ökning av arbetslösheten.
EnglishAnd I want to ask the question -- and we'll give them that two percent hike in income, in salary each year as well, because we believe in growth.
Och jag vill ställa frågan -- och vi kommer att ge dem de där två procenten i inkomstökning, i lön varje år också, eftersom vi tror på tillväxt.
EnglishWith inflation in the euro area at 4%, the latest interest rate hike by the European Central Bank means that the real interest rate is 0.25%.
Med en inflation inom euroområdet på 4 procent innebär den senaste räntehöjningen av Europeiska centralbanken att den verkliga räntenivån är 0,25 procent.
EnglishThat is not the case today, although I think, since the food price hike, we are beginning to refocus on agriculture, both in the EU and globally.
Så är inte fallet i dag. Jag anser dock att de stigande livsmedelspriserna har gjort att vi fått upp ögonen för jordbruket igen, inte bara i EU utan i hela världen.
English(PL) Mr President, the increase in the global population and the qualitative increase in consumption in developed countries has led to a major hike in food prices.
(PL) Herr talman! Ökningen av världens befolkning och den kvalitativa ökningen av konsumtionen i de utvecklade länderna har lett till att livsmedelspriserna har ökat avsevärt.
EnglishThey are uncertain as to what the current hike in oil prices will mean, how long the side-effects will last and what to expect in the long term – their future.
De är osäkra på vad den nuvarande uppgången i oljepriserna kommer att innebära, hur länge bieffekterna kommer att hålla i sig och vad man kan förvänta sig på lång sikt, i deras framtid.
English(FI) Madam President, Commissioner, the most certain end result of the liberalisation and harmonisation of the European Union's energy markets is a hike in the price of electricity.
(FI) Fru talman, herr kommissionsledamot! Det mest säkra slutresultatet av avreglering och harmonisering av Europeiska unionens energimarknader är en kraftig höjning av elpriset.
EnglishThe current hike in food prices, and especially in the prices of food commodities such as cereals and oilseeds, is primarily due to natural disasters in Russia and Australia.
Den aktuella stegringen av livsmedelspriser, och särskilt priserna på livsmedelsråvaror som t.ex. spannmål och oljeväxtfrön, beror huvudsakligen på naturkatastrofer i Ryssland och Australien.