"to head up" - Svensk översättning

EN

"to head up" på svenska

SV

EN to head up
volume_up
{verb}

What is not, however, good enough is that three men are being employed to head up this work.
Men det är faktiskt inte tillfredsställande att man engagerar tre män att leda detta arbete.
Bizarrely, it was even mooted that Iran should head up the Women's Equality Commission at one stage.
Bisarrt nog diskuterades det till och med att Iran skulle leda kommissionen för kvinnors rättigheter vid ett tillfälle.
When it comes to straightforward foreign policy issues, it is the national parliaments and governments, together with the UN, that should head up the work, however.
När det väl kommer till rena utrikespolitiska frågor är det emellertid de nationella parlamenten och regeringarna samt FN som ska leda arbetet.

Användningsexempel för "to head up" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd nothing pleased Klaus more than spending an afternoon filling up his head with their contents.
Och Klaus var aldrig så nöjd som efter en eftermiddag med näsan djupt i böckerna.
EnglishMoreover, the Ombudsman does not do much other than head up the work.
Dessutom gör ombudsmannen inte så mycket annat än leder arbetet.
EnglishYou may as just as well put a bullet in my head as cough it up, right?
Du kunde lika gärna ha satt en kula i huvudet på mig.
EnglishWith the motorways of the sea, we are breaking new ground, and European transport policy can hold its head up there.
Med motorvägar till sjöss bryter vi ny mark och det länder den europeiska transportpolitiken till heder.
EnglishMoreover, the crisis in Haiti represents the first test of the new European External Action Service, which you head up, Mrs Ashton.
Dessutom är krisen i Haiti ett första test för den nya europeiska avdelningen för yttre åtgärder, som ni leder fru Ashton.
EnglishLet's head up this hill.
EnglishHead's gotta stay up.
EnglishHold your head up.
EnglishToday they have learnt at least one thing - spiritua training is not about raising your head and looking up, it is about lowering your head and learn humility and honesty.
Idag har dem i alla fall lärt sig en sak spirituell träning är inte om att böja på huvudet och titta uppåt. det är om att sänka huvudet och lära sig ödmjukhet och ärlighet.
EnglishAs for me, I keep my head up and continue to stand up for the free expression of opinion in Flanders and in Europe, not least where the issue of immigrants and the danger of Islam are concerned.
För egen del håller jag huvudet hög och fortsätter att stå upp för yttrandefriheten i Flandern och i Europa, inte minst vad gäller invandrarfrågan och faran med islam.