EN

to head [headed|headed] {verb}

volume_up
1. allmänt
Both of these attributes are needed to head the European Commission.
För att leda Europeiska kommissionen krävs såväl den ena som den andra av dessa egenskaper.
Once every five years, the European Parliament decides who will head another EU institution.
Vart femte år beslutar Europaparlamentet om vem som ska leda en annan EU-institution.
Let me also point out that the question of who is to head this mission has not been settled finally.
Frågan om vem som skall leda detta uppdrag är inte avgjord ännu.
If this were to happen, it is easy to see which waters and which ports the dangerous ships would head for.
I så fall inser man till vilka farvatten och vilka hamnar de farligaste fartygen kommer att bege sig.
Mr President, in these three reports we have another proliferation of crackpot ideas from the European Parliament, but they do show where this place and the European Union intend to head.
I dessa tre betänkanden sprider Europaparlamentet ännu en gång vansinniga idéer, men betänkandena visar verkligen i vilken riktning parlamentet och Europeiska unionen tänker bege sig.
The Commission seems to be heading the other way, towards a freer structure.
Kommissionen verkar styra åt det andra hållet, mot en friare struktur.
We have to know now where the good ship Europe is headed and whose hand will be on the wheel.
Vi behöver redan nu få veta vart det skall bära hän och vem som skall styra vår europeiska skuta.
In terms of taxation, we should head towards minimum harmonization of corporation tax, savings taxes and transfrontier taxation.
På beskattningsområdet måste vi sträva i riktning mot en lägsta harmonisering av bolagsskatten, beskattning av sparande och gränsöverskridande beskattning.
We must not bury our heads in the sand but endeavour to pay off the debts we have incurred with the elderly people of today.
Vi får inte sticka huvudet i busken; vi måste sträva efter att betala av våra skulder till dagens äldre.
As heads of organizations, we should strive to create environments that encourage and nurture both moral skill and moral will.
Som ledare för organisationer borde vi sträva efter att skapa miljöer som uppmanar och odlar både moralisk förmåga och moralisk vilja.
At least now, late in the day, we have agreed to head the UN peacekeeping force that is going to Lebanon.
Nu har vi åtminstone gått med på att anföra den fredsbevarande FN-styrka som är på väg till Libanon, fast det är i senaste laget.
But I would say to you: be engaged in that election; maintain your political conviction; and fight the cause with those colleagues whose list you will not now head.
Men jag vill säga till er: var engagerad i detta val; bibehåll er politiska övertygelse; och kämpa för denna sak tillsammans med de kolleger vars lista ni nu inte kommer att toppa.
2. "football", sport
to head

Användningsexempel för "to head" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI hope to get it close to 50% before I leave office as Senegal’s Head of State.
Jag hoppas att den närmar sig 50 procent innan jag avgår som statschef i Senegal.
EnglishOn those lines, the proposals made by the Socialist Group head in that direction.
De förslag som socialistgruppen lämnat går i detta sammanhang i denna riktning.
EnglishIn my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
Enligt min uppfattning slog Joseph Daul huvudet på spiken i början av denna debatt.
EnglishOnly the Belgian Head of Government, Mr Verhofstadt, was a notable exception.
Det var endast den belgiska regeringschefen, Verhofstadt, var ett gott undantag.
EnglishI was putting my head shots under Markovski, and then " L " is right before it.
Jag stoppade mina bilder under Markovski, och " L " kommer alldeles före det.
EnglishWell may you shake your head, Mr Watson: it would be better if you apologised.
Ni kan gott skaka på huvudet, herr Watson, men det vore bättre om ni bad om ursäkt.
EnglishWhen I go to the Congo, whom do you want me to speak to if not the head of state.
När jag reser till Kongo, vem vill ni att jag ska tala med om inte statsöverhuvudet?
EnglishI would mention again our Head of Mission in Nairobi who are doing a magnificent job.
Jag vill igen nämna vår beskickningschef i Nairobi som gör ett storartat arbete.
EnglishThe President, the head of the Central Bank and military leaders have been killed.
Presidenten, centralbankschefen och delar av försvarsledningen har omkommit.
EnglishIn fact, only Ireland spends more per head of the population than the United States.
Faktum är att det bara är Irland som spenderar mer per capita än Förenta staterna.
EnglishThe MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.
Monucs chef hävdar att de har instruktioner att öppna eld om detta blir nödvändigt.
EnglishWe are pleased that a true social democratic head of government has spoken here today.
Det gläder oss att en sant socialdemokratisk regeringsledare har talat här i dag.
English(FR) Minister, I was head of the election observation mission in Mauritania.
(FR) Herr minister! Jag var ledare för valobservatörsuppdraget i Mauretanien.
EnglishNevertheless, I believe that we must examine this issue with a clear head.
Trots detta anser jag att vi måste undersöka denna fråga på ett objektivt sätt.
EnglishIt will show you what a gargantuan task it would be to head down that road.
Det kommer att visa er vilken gigantisk uppgift det är att fortsätta på den vägen.
EnglishIf the elections had not been falsified, he would now most likely be the head of state.
Om det inte hade förekommit valfusk skulle han antagligen ha varit statschef nu.
EnglishMr Strauss-Kahn himself said that he may be the last European to head the IMF.
Dominique Strauss-Kahn sade själv att han kanske var den sista europén som ledde IMF.
EnglishOnce a prosperous country, it has been turned on its head by its President.
Det som en gång var ett blomstrande land har nu vänts upp och ned av sin president.
EnglishI am not prepared to indulge in short-term thinking and bury my head in the sand.
Jag är inte beredd att ägna mig åt kortsiktigt tänkande och gräva ned huvudet i sanden.
EnglishI saw that even the head of the EU delegation in Chişinău is starting to fool himself.
Jag såg att till och med ledaren för EU:s delegation i Chisinau började bedra sig.