EN

haunt {substantiv}

volume_up

Synonymer (engelska) till "haunt":

haunt

Användningsexempel för "haunt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishNow, however, Section 301 of US external trade law is coming back to haunt us.
Nu dyker emellertid artikel 301 i den nordamerikanska lagen för utrikeshandel upp på nytt.
EnglishSooner or later, and probably sooner, this will come back to haunt us.
Förr eller senare, troligen förr, kommer det tillbaka och hemsöker oss.
EnglishAll stories interest me, and some haunt me until I end up writing them.
Alla berättelser intresserar mig och vissa hemsöker mig tills jag tillslut skriver ner dem.
EnglishMy experience is, unfortunately, that the case of the phantom Polish plumber has returned to haunt us.
Min erfarenhet är tyvärr att fallet med den polska rörmokaren åter spökar för oss.
EnglishThe fact that these technologies are not the subject of any restrictions may come back to haunt us.
Tekniken är inte reglerad, vilket kan komma att slå tillbaka mot oss.
EnglishI asked Commissioner Barnier this question after the storms in 1999, and it has come back to haunt us.
Jag ställde frågan till kommissionär Barnier efter stormarna 1999, och det är en fråga som pockar på svar.
EnglishThus the activism of the Commission on points of detail sometimes comes back to haunt it in an unexpected way.
På så sätt vänds ibland kommissionens aktivism beträffande detaljfrågor mot den själv på ett oväntat sätt.
EnglishIt has come back to haunt us and now requires action.
Det hemsöker oss nu på nytt och kräver åtgärder.
EnglishThat is coming back to haunt them now.
Detta kommer tillbaka och förföljer dem nu.
EnglishThe question of consent is extremely complicated and, if we do not resolve it right now, it will come back to haunt us.
Frågan om samtycke är oerhört komplicerad och om vi inte löser den på en gång, kommer den att komma tillbaka och hemsöka oss.
EnglishClouseau could come back and haunt you.
EnglishTheir evil deeds of the past have now come back with a vengeance to haunt the governments of France and the Netherlands.
Deras onda gärningar från förr har nu återuppstått för att utkräva hämnd genom att hemsöka Frankrikes och Nederländernas regeringar.
EnglishToday, it is the Union for the Mediterranean that is stagnating, and the political disputes that have gone unmentioned have come back to haunt it.
I dag är det unionen för Medelhavsområdet som håller på att stagnera, och de politiska tvister som ingen vågade nämna går igen.
EnglishHowever, the legacy of the years when materials were simply dumped remains and sometimes comes back to haunt us, with severe consequences.
Arvet från de år när material helt enkelt dumpades kvarstår och kommer i bland tillbaka och spökar för oss, med allvarliga konsekvenser.
EnglishHowever, the legacy of the years when materials were simply dumped remains and has sometimes returned to haunt us, often with very severe consequences.
Arvet från de år när material bara dumpades finns krav och har ibland återvänt för att hemsöka oss, ofta med mycket allvarliga följder.
EnglishMuch good work has been done in this area, but we must emphasise it because it will come back to haunt us if we do not get it right.
Det har gjorts en hel del bra arbete på detta område, men vi måste framhålla detta eftersom vi kommer att få problem i framtiden om vi inte gör rätt från början.
English(DE) Mr President, the fact that only very unspecific foreign policy goals were defined in the Treaty of Lisbon is coming back to haunt us now.
(DE) Herr talman! Det faktum att man bara fastställde mycket ospecificerade mål för utrikespolitiken i Lissabonfördraget kommer nu tillbaka och spökar för oss.
EnglishI speak to you as a European; this is the sort of thing which will come back to haunt us if another referendum somewhere in Europe turns out badly.
Som europé vill jag säga till er att detta är det stoff som kommer att orsaka en baksmälla, om någon folkomröstning någonstans i Europa återigen går snett.
EnglishI believe that as a committee we must move forward and make appropriate demands, because everything that is not addressed in good time now will return to haunt us later on.
Jag anser att vi där som utskott måste gå i spetsen och ställa motsvarande krav, för allt som vi inte tar oss an i tid kommer att straffa sig senare.
EnglishHowever, the legacy of the years where materials were simply dumped remains and has sometimes returned to haunt us, often with severe consequences.
Arvet från de år när material helt enkelt dumpades finns emellertid fortfarande kvar, och har ibland återvänt för att hemsöka oss - ofta med allvarliga konsekvenser som följd.