EN haul
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

haul (även: distance, extent, reach, section)
haul (även: acquisition)
haul (även: booty, exchange, kill, loot)
volume_up
byte {neut.}
haul (även: bargain, cop)
volume_up
kap {neut.}
haul (även: attraction, draught, draw, drawing)
haul (även: bag, booty, draught, draw)
haul (även: tow)
Det har varit en lång transportsträcka.
haul

2. sjöfart

haul
volume_up
drag {neut.}

Synonymer (engelska) till "haul":

haul

Användningsexempel för "haul" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAs a result of this, planes are still used in Europe for short-haul distances.
Det har till följd att flygplanet fortfarande används för korta avstånd i Europa.
EnglishInevitably short-haul transport will, for the main part, take place by road.
Oundvikligen kommer kortare transporter huvudsakligen att genomföras på vägarna.
EnglishYou stated that you need to monitor this long-haul transport in the Member States.
Ni säger att ni måste kontrollera dessa långa transporter i medlemsstaterna.
EnglishIn this connection, I should once again like to haul my own country over the coals.
I det här sammanhanget vill jag ännu en gång ta upp min egen medlemsstat.
EnglishI had to haul ass to the kitchen, redistribute the food, squish in extra place settings.
Jag fick kila in i köket, omdistrubuera maten, klämma in extra platser.
EnglishI would also like to say that I believe that we are just at the beginning of a long haul.
Jag vill också säga att vi bara är i början av en omfattande uppgift.
EnglishI'll haul it for you, but next time you check with me first, all right?
Jag ska ta det för dig, men nästa gång kollar du med mig först, ok?
EnglishWe are at the end of a long haul, and we have got here in pretty good shape.
Vi har relativt väl kommit till slutet av en lång vandring.
EnglishIn the last three years more than thirty persons have died in Europe after long-haul flights.
Under de senaste tre åren har fler än trettio personer i Europa avlidit efter långflygningar.
EnglishLike everyone involved, we face major challenges, but we are in it for the long haul.
I likhet med alla som är delaktiga står vi inför mycket stora utmaningar, men vi arbetar på lång sikt.
EnglishBut over long-haul routes where there is no alternative, fine.
Låt gå för att det på långdistansrutter inte finns något alternativ.
EnglishWe have been doing that for some time, and it will take time - we are there for the long haul.
Vi har haft det under en tid och det kommer att ta tid - vi har ett långvarigt arbete framför oss.
EnglishWhat is needed within the European Union is preparation for the long haul and a coordinated approach.
Inom EU måste vi förbereda oss på en utdragen process och få till stånd en samordnad strategi.
EnglishAs I said, good partners do not haul each other before WTO courts on account of their convictions.
Som sagt släpar inte goda partner varandra inför WTO-domstolar på grundval av deras övertygelser.
EnglishTo date, the Commission has actually promoted this long-haul transport with its subsidy policy.
Hittills har kommissionen snarare främjat dessa transporter över långa avstånd med sin bidragspolitik.
EnglishI would also like to express once again my agreement with Mr van Orden that we are in this for the long haul.
Jag vill även upprepa att jag instämmer med Van Orden i att detta kommer att ta lång tid.
EnglishThe euro is here for the long haul in all euro area Member States.
Euron kommer att bli kvar i euroområdets medlemsstater.
EnglishIt has been a long haul, with obstacles and unruliness along the way, and the end is certainly not yet in sight.
Det har varit en mycket lång väg, gropig och motsträvig, och slutet är fortfarande inte i sikte.
EnglishAnyone who believes that Economy Class is adequate to his needs on short-haul flights should naturally fly Economy.
Den som anser att ekonomiklass fyller de egna behoven på korta flygningar bör givetvis flyga ekonomiklass.
EnglishOnly if all the arguments are in your favour and beyond reasonable doubt should you haul someone before the courts.
Man inte ställa någon inför rätta förrän man har alla argument på sin sida och de är utom allt rimligt tvivel.