"to happen on" - Svensk översättning

EN

"to happen on" på svenska

EN to happen on
volume_up
{verb}

Liknande översättningar för "to happen on" på svenska

to happen verb
on adjektiv
on adverb
on preposition

Användningsexempel för "to happen on" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThere was the odd bit of discord here and there, but where does that not happen?
Där fanns några enstaka fall av meningsskiljaktigheter, men var finns inte det?
EnglishThis has already happened in Ireland and it could happen in the United Kingdom.
Detta har redan inträffat på Irland, och det kan inträffa i Förenade kungariket.
EnglishHence, the avoidance of tonnes of CO2 equivalent emissions will no longer happen.
Utsläpp av tonvis av koldioxidekvivalenter kommer därför inte att kunna undvikas.
EnglishAt this stage, however, it is impossible to say precisely when this will happen.
För närvarande är det emellertid omöjligt att säga exakt när detta kommer att ske.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishMr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen' s report.
Herr talman! Jag uppfattade inte vad som skulle ske med betänkandet av Sörensen.
EnglishI would be interested to know: can this kind of disaster happen again, yes or no?
Det jag finner intressant är: Kan en sådan katastrof inträffa igen, ja eller nej?
EnglishThis has been slow to happen due to Germany's disastrous management of the crisis.
Detta har tagit lång tid på grund av Tysklands katastrofala hantering av krisen.
EnglishTherefore, it is important for us to know what will happen in the United States.
Därför är det viktigt för oss att veta vad som kommer att hända i Förenta staterna.
EnglishThat cannot happen again, particularly in issues such as quantitative easing.
Detta får inte hända igen, i synnerhet inte i frågor som kvantitativa lättnader.
EnglishWe therefore have to ask in the clearest possible terms what should happen next.
Då måste man klart och tydligt ställa frågan: Hur skall detta egentligen fortsätta?
EnglishIf that happens just in one council, it can happen throughout the European Union.
Om detta sker i ett kommunfullmäktige kan det hända i hela Europeiska unionen.
EnglishThat actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Det är i själva verket ett ganska brett perspektiv, och allt kan ske inom det.
EnglishNow and then we receive complaints because it still seems to happen here and there.
Då och då får vi klagomål eftersom det visar sig att det ändå sker på sina håll.
EnglishBut, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
Men som jag säger är jag mycket oroad för att detta kanske inte är sannolikt.
EnglishI am fully in agreement with what has been said and I hope that it will happen.
Jag är helt ense med vad som har sagts och jag hoppas att det kommer att ske.
EnglishThe Commission’s progress reports give an indication of what still needs to happen.
Kommissionens lägesrapporter ger en antydan om vad som fortfarande måste göras.
EnglishWe are not only counting on it, we will also press for it to actually happen.
Vi räknar inte bara med det, utan kommer även att kräva att det ska förverkligas.
EnglishWhat will happen if we do not follow this approach, which I wholeheartedly support?
Vad kommer att ske om vi inte följer denna strategi, som jag stöder helhjärtat?
EnglishI do not know what will happen during the vote, but we cannot ignore this issue.
Jag vet inte hur det går vid omröstningen, men vi får inte strunta i den här frågan.