"handbook" - Svensk översättning

EN

"handbook" på svenska

volume_up
handbook {substantiv}
SV
EN

handbook {substantiv}

volume_up
handbook (även: companion, guide, manual)
At the same time a handbook was made available with examples of working methods to police forces.
Samtidigt togs en handbok fram med exempel på arbetsmetoder för polisstyrkor.
The Commission has gone some way towards this with its handbook, but it needs to be applied.
Kommissionen har delvis slagit in på den vägen med sin handbok, men den måste genomföras.
With this in mind the Commission is in the process developing a frame of reference in the shape of a handbook.
Med tanke på detta utarbetar kommissionen en referensram i form av en handbok.

Användningsexempel för "handbook" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishPerhaps one day we shall be able to publish this handbook in all languages.
Kanske kommer man en dag att kunna publicera den här broschyren på samtliga språk.
EnglishIn: The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence.
In: The Engineering Handbook of Smart Technology for Aging, Disability and Independence.
EnglishConcerning the handbook on EGTC, INTERACT is working on the handbook.
När det gäller handboken om EGTS håller Interact på att utarbeta en sådan.
EnglishThe code must, ultimately, be the handbook for parliamentary democracy.
Uppförandekoden är kort sagt ett abc för den parlamentariska demokratin.
EnglishThe first statement has to do with the compilation of a handbook and reads as follows:
Det första uttalandet har att göra med sammanställningen av en handbok och lyder som följer:
EnglishThe target group for the handbook is doctoral students and personnel at the university.
Målgrupp för handboken är doktorander och personal vid universitetet.
EnglishAt the same time a handbook was made available with examples of working methods to police forces.
Samtidigt togs en handbok fram med exempel på arbetsmetoder för polisstyrkor.
EnglishThe Commission has gone some way towards this with its handbook, but it needs to be applied.
Kommissionen har delvis slagit in på den vägen med sin handbok, men den måste genomföras.
EnglishUnfortunately, we do not yet have the promised handbook about that.
Tyvärr förfogar vi ännu inte över den annonserade handboken för detta.
EnglishTherefore, we will set out in a Handbook on the Arrest Warrant the lines to take at that level.
Därför kommer vi att fastställa riktlinjer på den nivån i en handbok om arresteringsordern.
EnglishA handbook is now being drawn up and we intend to publish this shortly.
En handbok utarbetas nu som vi kommer att publicera inom kort.
EnglishMr President, I must again point out the wisdom contained in the Norwegian Mountaineers’ Handbook.
De kommande folkomröstningarna är det enda hoppet i den här processen.
EnglishWith this in mind the Commission is in the process developing a frame of reference in the shape of a handbook.
Med tanke på detta utarbetar kommissionen en referensram i form av en handbok.
EnglishCDT has launched a new digital handbook that will help company to achieve a more equal workplace.
CDT har lanserat en ny digital handbok som ska hjälpa företaget att uppnå en mer jämställd arbetsplats.
EnglishThe Agency is about to present a good practices handbook for combating and preventing ethnic profiling.
Byrån ska snart lägga fram en handbok för god praxis för att motverka och förhindra etnisk profilering.
EnglishUm, there was nothing about a new student fee in the handbook.
Det stod ingenting om någon ny avgift i handboken.
EnglishObviously, this handbook will be sent to European judges and will be finished for the end of this year.
Naturligtvis kommer denna handbok att skickas till europeiska domare och ska vara klar mot slutet av året.
EnglishAn expanded handbook is due to be published next year.
En mer omfattande handbok kommer att ges ut nästa år.
EnglishWe shall do our best to ensure that the handbook is available locally in as many languages as possible.
Vi kommer alltså självklart att göra allt för att dessa texter snabbt görs tillgängliga på alla språk, lokalt.
EnglishThe Commission replied that the recital could be expressly mentioned in the 1997 handbook for applicants.
Kommissionsledamoten svarade att detta stycke särskilt skulle kunna omnämnas i ansökningskatalogen för 1997.

Synonymer (engelska) till "handbook":

handbook