"half-baked" - Svensk översättning

EN

"half-baked" på svenska

EN half-baked
volume_up
{adjektiv}

half-baked
half-baked

Synonymer (engelska) till "half-baked":

half-baked

Liknande översättningar för "half-baked" på svenska

half substantiv
half adjektiv
Swedish
half adverb
to bake verb

Användningsexempel för "half-baked" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn Monday, the contact group decided to take a few half-baked and weak measures.
Kontaktgruppen fattade i måndags beslut om ett antal halvhjärtade och svaga åtgärder.
EnglishAnd I do not mean these half-baked ideas which are envisaged for the tobacco fund.
Jag menar nu heller inte dessa minihistorier, som aviseras i tobaksfonden.
EnglishThe whole system is half-baked, which is why I abstained from voting on this report.
Hela systemet är en halvmesyr och jag avstod därför från att rösta om detta betänkande.
EnglishThere is starting to be a surfeit of half-baked intergovernmental conferences.
Det börjar gå inflation i halvfärdiga regeringskonferenser.
EnglishDemocracy under Russian patronage is bound to be half-baked, just as it is in Russia itself.
Demokrati under Rysslands beskydd kommer att bli en halvmesyr, precis som det är i Ryssland.
EnglishI am myself of the opinion that it is only a half-baked compromise.
Även jag anser att den egentligen är en bristfällig kompromiss.
EnglishPortugal, are you not ashamed that such a half-baked document bears the name 'Treaty of Lisbon'?
Portugal, skäms ni inte över att ett sådant halvfärdigt dokument bär namnet ”Lissabonfördraget”?
EnglishDo more in Syria and do not lend your support to half-baked solutions.
Gör mer i Syrien och stöd inte ogenomtänkta lösningar.
EnglishI am aware that this is a very tricky business and that we must prevent any half-baked stories from getting into the papers.
Jag förstår att detta är ett mycket invecklat ämne och att vi måste förhindra att pressen gör en höna av en fjäder.
EnglishMr President, the Prestige has sunk and, once again, half-baked measures designed to prevent further oil slicks are urgently adopted.
Herr talman! Prestige har förlist och på nytt tillgriper man raskt provisoriska åtgärder som anses förhindra nya oljebälten.
EnglishThe hastily adopted Agenda 2000, which is to secure the financing of the Community and its enlargement, is a half-baked piece of work.
Den hastigt antagna Agenda 2000 som skall garantera finanseringen av gemenskapen och dess utvidgning är blott ett hafsverk.
EnglishWhat we now see is a half-baked, politically contrived operation, pursuing largely French objectives, with the EU playing catch-up.
Vad vi nu ser är en ogenomtänkt, politiskt konstlad operation, som i stor utsträckning eftersträvar franska mål, med EU i släptåg.
EnglishThe EU's other contribution is to try and engage in some half-baked military mission in order to stick the ESDP badge on another military operation.
EU:s andra bidrag är att försöka ge sig in i ett ogenomtänkt militärt uppdrag för att få möjlighet att sätta ESFP-emblemet på ännu en militär operation.
EnglishI listened with tremendous interest to Mr van Dam talking about half-baked approaches by the Commission and how well the Dutch fishermen were responding.
Jag lyssnade med väldigt intresse på van Dam som talade om halvfärdiga strategier från kommissionen och hur bra de holländska fiskarna samarbetade.
EnglishI felt it was important to make this clear, because it is not the first time that Parliament has made such half-baked demands in one of its reports.
Jag har lagt stor vikt vid att göra detta klart här. Det är ju inte första gången Europaparlamentet lanserar omogna tankar i ett betänkande om gränsarbetare.
EnglishWe need a bold Irish government that does not negotiate a set of half-baked compromises, but that says: 'We want Europe and we want this treaty!'
Vi behöver en djärv irländsk regering som inte förhandlar fram en uppsättning ogenomtänkta kompromisser, utan som säger: ”Vi vill ha EU, och vi vill ha det här fördraget!”
EnglishI do not think that it is the European Union's task to put forward this type of proposal, which is completely half-baked and really only has an impact on consumers.
Jag tror inte att det är EU:s uppgift att sätta sådana förslag till världen som är fullständigt outvecklade och i själva verket bara drabbar konsumenten.
EnglishI do not think that it is the European Union's task to put forward this type of proposal, which is completely half-baked and really only has an impact on consumers.
Jag tror inte att det är EU: s uppgift att sätta sådana förslag till världen som är fullständigt outvecklade och i själva verket bara drabbar konsumenten.
EnglishHowever, I sincerely doubt that the Community institutions, swollen as they are with fine-sounding but half-baked principles, are mature enough to deal with the reality.
Men jag betvivlar starkt att våra gemenskapsinstitutioner, som är helt uppblåsta av stora principer som sköts dåligt, har den mognad som krävs för denna realism.
EnglishIf the agreements are properly tested against the European rules, a proper agreement can be concluded rather than this half-baked effort that jeopardises legal security.
Om överenskommelserna prövas på rätt sätt mot de europeiska reglerna kan ett riktigt avtal träffas och inte det här halvdana resultatet som äventyrar rättssäkerheten.