"half-and-half" - Svensk översättning

EN

"half-and-half" på svenska

EN half-and-half
volume_up
{substantiv}

1. gastronomi: "mixture of cream and milk"

half-and-half

Liknande översättningar för "half-and-half" på svenska

half substantiv
half adjektiv
Swedish
half adverb
and konjunktion
Swedish

Användningsexempel för "half-and-half" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishOn Sunday I watched - half joyful, half tearful - as events unfolded in Priština.
I söndags såg jag - till hälften glad, till hälften sorgsen - hur händelserna utvecklades i Priština.
EnglishHalf-Vampire...... half-Lycan, but stronger than both.
Hälften vampyr...... hälften Lycan, men starkare än dem båda.
EnglishThen another character was a half-woman, half-cheetah -- a little homage to my life as an athlete.
En annan figur var till hälften kvinna, till hälften gepard -- en liten hyllning till mitt liv som idrottare.
EnglishThat way, you would be able to form a balanced Commission, not with nine women, but made up of half women, half men.
På så sätt skulle ni kunna bilda en kommission med jämn könsfördelning - inte med nio kvinnor, utan med hälften kvinnor och hälften män.
EnglishRoughly speaking, I would say that it is the syndrome of the half-empty/half-full glass, depending on who is looking at it.
Jag skulle grovt räknat säga att det rör sig om idén om det halvtomma/halvfulla glaset, beroende på vems perspektiv man ser det ur.
EnglishThe truth is that we are trying to create 'Mindongs' in Europe, like the Chinese 'half-farmers, half-labourers' working under the worst possible conditions.
Sanningen är att vi försöker skapa ”mindonger” i Europa, de kinesiska halvbönder och halva industriarbetare som arbetar under sämsta tänkbara förhållanden.
EnglishBritain has already seen a rise in population of three and a half million - half the size of London - in the 12 years since the Labour Government came to power in 1997.
I Storbritannien har befolkningen redan ökat med tre och en halv miljon - motsvarande halva Londons storlek - under de tolv år som gått sedan Labourregeringen kom till makten 1997.