EN

grooming {substantiv}

volume_up
1. allmänt
grooming (även: trim)
2. zoologi
grooming
grooming

Synonymer (engelska) till "grooming":

grooming
groom

Användningsexempel för "grooming" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English'Grooming' is particularly insidious because the advances appear to be 'softer'.
Grooming är särskilt lömskt eftersom närmandena förefaller ofarliga.
EnglishHow many hours a day do you spend grooming yourself?
Hur många timmar om dagen spenderar du till att kamma dig själv?
EnglishIndeed, grooming children must be considered an offence.
Gromning av barn måste faktiskt anses vara ett brott.
English1.What initiatives has it taken to curb Internet grooming?
1.Vilka initiativ har kommissionen tagit för att begränsa kontakterna med minderåriga i sexuellt syfte via Internet?
EnglishThe last few years have seen an increase in the phenomenon of Internet grooming in the EU.
Under de senaste åren har man i EU kunnat konstatera att kontakterna med minderåriga i sexuellt syfte (gromning) via Internet har ökat kraftigt.
EnglishThis may give rise to awkward or even traumatic situations because of the risk of blackmail, harassment, grooming and cyber-bullying.
m. traumatiska upplevelser på grund av risken för utpressning, trakasserier, gromning och nätmobbning.
EnglishIn order to make those who are responsible for online grooming and pornography accountable, we should see this for what it is.
För att kunna ställa personer till svars för gromning och pornografi på nätet ska det ses som det brott det är.
EnglishEuropean Union Member States should severely punish any kind of child sex abuse and any kind of online grooming.
EU:s medlemsstater bör utdöma hårda straff för alla former av sexuella övergrepp mot barn och alla former av gromning på Internet.
EnglishI don't think he was grooming him.
Jag tror inte han nattade honom, Julian.
EnglishGrooming was mentioned by the rapporteur.
EnglishGrooming, sexual abuse and child pornography should have no place anywhere in the EU, nor should we tolerate any of it.
Gromning, sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi bör inte ges utrymme någonstans i EU, och inte heller bör vi tolerera det.
EnglishIt is beyond dispute that grooming (approaching children for sexual purposes) and paedophile chat rooms should be liable to punishment.
Det är odiskutabelt att det bör vara straffbart med gromning (att förleda barn i sexuellt syfte) och chattrum för pedofiler.
EnglishWe must protect our young people against this, and also against expensive Internet rackets such as 'cyber bullying' and 'cyber-grooming'.
Vi måste skydda våra ungdomar mot detta och även mot utbredd olaglig Internetverksamhet såsom Internetmobbning och grooming.
EnglishIt mentions dangers such as intimidation, child pornography, Internet grooming, bullying, spreading racist content and incitement to self-harm.
Det tar upp saker som kränkningar, barnporr, grooming, nätmobbning, spridning av rasistiskt material och uppmuntran till självstympning.
EnglishFurthermore, Amendment 23, which also deals with the problems of 'grooming' and electronic harassment, and various forms of violent content, is important.
Vidare är ändringsförslag 23 viktigt. Där hanteras även problemen med grooming, elektronisk trakassering och olika former av våldsamt innehåll.
EnglishAction has already been taken on undue or illegal content but also against harmful behaviour or conduct such as grooming or bullying, which have been mentioned.
Åtgärder har redan vidtagits i fråga om otillbörligt eller olagligt innehåll men också mot skadligt beteende som grooming och mobbning, så som har nämnts.
EnglishForms of online grooming of children have certainly increased, but I would like to take this opportunity to denounce the exploitation of images of women also.
Olika former av gromning på Internet har med säkerhet ökat, men jag skulle vilja ta detta tillfälle i akt för att fördöma utnyttjandet av bilder på kvinnor också.
EnglishI voted in favour of this report because I agree that Member States need to 'criminalise all types of sexual abuse of children', including online grooming.
Jag röstade för detta betänkande eftersom jag håller med om att medlemsstaterna måste ”kriminalisera alla typer av sexuella övergrepp mot barn”, inklusive gromning online.
EnglishAbout 8 out of 10 children in the European Union use the Internet and I think we must take particular care to protect the most vulnerable children from bullying, grooming and harassment.
Runt åtta av tio barn i EU använder Internet, och jag anser att vi måste skydda de mest utsatta barnen alldeles särskilt mot kränkningar, gromning och övergrepp.
EnglishThey must also make accountable and inform both the legal representatives of minors and the staff having direct contact with minors about the dangers relating to grooming children online.
De måste också överföra ansvaret och informera både förmyndare för underåriga och personal som har direkt kontakt med underåriga om farorna med gromning av barn online.