EN

grind {substantiv}

volume_up
1. allmänt
grind (även: employment, graft, job, spot, work)
If we can provide that through the European and national ground rules, jobs can then be created too.
Om vi kan ge dem detta genom europeiska och nationella grundregler, då kan också jobb skapas.
We will hold our ground across the board if anyone tries to undermine Parliament's fundamental democratic right to set the budget.
De kommer snart att upptäcka att ingen parlamentsledamot som tar sitt jobb på allvar kommer att vara med på detta.
Do you really think that by deploying troops on the ground, the minds of people are going to change?
Tyvärr även med de möjligheter jag har, även med det antal jobb som jag förmodligen har, även med den knappa sömn jag får, är det omöjligt att göra det.
grind
grind (även: milling)
ValidMill - Validation of numerical models for grinding in rotary drum mills
ValidMill - Validering av numeriska modeller för malning i roterande trumkvarnar
Grinding with different methods and flotation of sulfide minerals and industrial minerals are important research areas.
Malning med olika metoder och flotation av sulfidmineral och industrimineral är viktiga forskningsområden.
The main scientific objective of this project is to build physically realistic numerical models for the grinding of materials in tumbling mills.
Huvudmålet för projektet är att bygga fysikalisk realistiska numeriska modeller för malning av material i roterande trumkvarnar.
2. amerikansk engelska, slang
grind
grind
volume_up
torrboll {utr.} [slang]
3. vulgärt
grind (även: bang, fuck, fucking)
volume_up
knull {neut.} [vulg.]
SV

grind {utrum}

volume_up
1. allmänt
Så jag åkte från jobbet en timme tidigare och hämtade Harry vid skolans grind.
So I left work an hour early that afternoon and picked Harry up at the school gates.
You just bought a gate!
So this is a NAND gate.
2. "i cricket"
grind (även: plan)
volume_up
wicket {substantiv} (cricket)

Användningsexempel för "grind" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEven if negotiations grind to a halt, the possibilities for dialogue are not exhausted.
Även om förhandlingarna har brutit samman är inte möjligheterna till dialog uttömda.
EnglishAnd we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
Och vi måste ge all uppmuntran vi kan här: Europas kvarnar mal långsamt, men mal gör de.
EnglishWe grind the plastic down to about the size of your small fingernail.
Vi malar ner plasten till ungefär samma storlek som nageln på lillfingret.
EnglishProcesses grind to a halt in Council because of the requirement for unanimity.
Processer kör fast i rådet på grund av kravet på enhällighet.
EnglishAnd the argument here would be that the wheels of evolution grind slowly, but they are inexorable.
Och argumentet skulle då vara att evolutionens kvarnar mal långsamt, men de är orubbliga.
EnglishHowever, we also had to ensure that we did not grind so much off this link that we caused it to break.
Vi måste dock se till att inte slipa så mycket på länken att den riskerar att brytas.
EnglishIt can be a breath of fresh air compared with the everyday grind.
Det kan kännas som en frisk fläkt jämfört med vardagens enahanda.
EnglishThe tragedy is that it will grind so many innocent victims into poverty before it does so.
Det sorgliga i det hela är att det kommer att utarma så många oskyldiga offer innan det når så långt.
EnglishSo, I shall just grind out my speech, like it or not.
Nåväl, jag skall hålla min predikan till allas förnöjelse eller missnöje, som alltid.
EnglishWe must also respond with action to those who think Europe could grind to a halt and fall into paralysis.
Vi måste också svara dem med handling som anser att EU kan stanna upp och bli handlingsförlamat.
EnglishWithout loans the world would grind to a complete standstill.
Utan krediter fungerar ingenting här i världen.
EnglishConstantly trying to grind people down is not a solution.
Ett kostant nedbrytande av folk är ingen lösning.
EnglishI have no axe to grind with the European Commission.
Jag beskyller inte Europeiska kommissionen för något.
EnglishWe must also respond with action to those who think Europe could grind to a halt and fall into paralysis.
Därför menar jag att det är ännu mer nödvändigt nu att vi hittar en kompromiss under de nästkommande veckorna.
EnglishIt would prevent the undue influence of national bodies who quite often have a political axe to grind.
Denna skulle förhindra den otillbörliga påverkan som nationella organ utövar, vilken ofta har ett politiskt syfte.
EnglishUltimately, it is the rubbing points in cross-border judicial arrangements that grind down families and children.
Det finns stötestenar i det mellanstatliga rättsliga området som i slutändan krossar familjer och barn.
EnglishAfter all, without transport, the economy will grind to a halt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the economic growth of the Union is evidently threatening to grind to a halt.
Herr talman, mina damer och herrar! Den ekonomiska tillväxten i unionen hotar uppenbarligen att somna in.
EnglishIt is claimed that the Internet would grind to a halt or that services would not be able to work uninterrupted.
Där påstås det att Internet skulle bryta ihop eller att tjänsterna inte skulle kunna fungera störningsfritt.
EnglishThe EU will not grind to a halt without this Treaty.
EU kommer inte att köra fast utan detta fördrag.

"grind along" på svenska

grind along
Swedish
  • slipa längs
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"grind away" på svenska

grind away
Swedish
  • slipa bort
Mera chevron_right

"grind higher" på svenska

grind higher
Swedish
  • slipa högre
Mera chevron_right