"grievous" - Svensk översättning

EN

"grievous" på svenska

EN

grievous {adjektiv}

volume_up
The truth, no matter how grievous, is the only way to prevent similar things in the future.
Endast sanningen, hur plågsam den än är, kan förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden.

Användningsexempel för "grievous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOur economic position has suffered three grievous blows in recent years.
Vår ekonomiska situation har tagit emot tre förödande smällar de senaste åren.
EnglishThe truth, no matter how grievous, is the only way to prevent similar things in the future.
Endast sanningen, hur plågsam den än är, kan förhindra att liknande händelser inträffar i framtiden.
EnglishWe gave a timely warning of the grievous consequences, and we have, alas, been proved most tragically right.
Vi varnade i god tid för de allvarliga följderna och har tragiskt nog blivit sannspådda.
EnglishAnglo-American law has caused us grievous problems in the United Kingdom and I do not want to see it here.
Angloamerikansk lag har förorsakat svåra problem i Storbritannien och jag vill inte se dem här.
EnglishThis time the United Nations has suffered a grievous blow.
Denna gång har Förenta nationerna drabbats av ett hårt slag.
EnglishIn this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
I denna historia bevittnar vi de smärtsamma konsekvenserna av människornas alienering från varandra.
EnglishIt is a grievous and unnecessary self-inflicted wound.
Det är ett smärtsamt och onödigt självförvållat sår.
EnglishIn Sweden, for example, the maximum punishment for grievous sexual attacks on children is the same as that for serious fraud.
I Sverige är t.ex. maxstraffet för grovt sexuellt övergrepp mot barn detsamma som för grovt bokföringsbrott.
EnglishIn the past Mexicans have suffered grievous violations of their human rights without the culprits being detected or punished.
Mexikanerna har tidigare fått utstå ohyggliga förgripelser mot sina mänskliga rättigheter, utan att de skyldiga har tagits fast eller bestraffats.
English. - Coercive sterilisation is one of the most grievous forms of violence against women and an impermissible violation of human rights.
Tvångssterilisering är en av de grövsta formerna av våld mot kvinnor och ett brott mot mänskliga rättigheter som inte får tillåtas.
EnglishI consider the remarks in question to be totally inappropriate and a grievous slur on the character of Magda Kovács, a slur which I reject with the utmost repugnance.
Jag anser att de aktuella påståendena är fullständigt olämpliga och är en grov kränkning av Magda Kovács person, en kränkning som jag avvisar med yttersta avsky.
EnglishMr President, since I and my colleague Olivier Dupuis moved this draft resolution on a moratorium on the death penalty, a most grievous and sinister event has taken place.
Herr talman! Sedan jag och min kollega Olivier Dupuis väckte detta resolutionsförslag om ett moratorium för dödsstraff har ett mycket allvarlig och olycksbådande händelse inträffat.

"grievous error" på svenska

grievous error
Swedish
  • allvarligt fel
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"grievous harm" på svenska

grievous harm
Swedish
  • allvarlig skada
Mera chevron_right

"grievous injury" på svenska

grievous injury
Swedish
  • allvarlig skada
Mera chevron_right