"Google" - Svensk översättning

EN

"Google" på svenska

volume_up
Google {egenn.}
SV
SV
SV

"Google" på engelska

volume_up
Google {egenn.}
EN

EN Google
volume_up
{egennamn}

1. varumärke

Google
volume_up
Google {egenn.}
Learn more about Google+ and Google profiles or take a tour of Google+.
Läs mer om Google+ och profiler på Google eller ta en tur på Google+.
Your Google Account gives you access to a number of free Google products.
Ditt konto i Google ger dig tillgång till flera kostnadsfria produkter från Google.
You can use standard Google web search conventions with Google Maps.
Du kan använda vanliga sökkonventioner för Google-sökningar med Google Maps.

Användningsexempel för "Google" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFor the very latest in news, check out the official Google Webmaster blog.
De senaste nyheterna skriver vi om i Googles officiella blogg för webbansvariga.
English(Note, however, that Google does not guarantee to index all the URLs in a Sitemap.)
inte förhindrar att Googlebot genomsöker dina målsidor, miniatyrer eller videodata.
EnglishThis document will highlight the more advanced features of Google Web Search.
I det här dokumentet behandlas de mer avancerade funktionerna i Googles webbsökning.
EnglishGoogle Books cannot simply ignore all the issues on the basis of an assumption.
Google Books kan inte rätt och slätt ignorera alla frågor på grundval av ett antagande.
EnglishMrs Vergiat and Mrs Korhola touched upon the cyber attacks against Google.
Marie-Christine Vergiat och Eija-Riitta Korhola berörde cyberattackerna mot Google.
EnglishTo correct an incorrect email address provided when signing up for Google Wallet:
Vi vill gärna höra din åsikt - Svara på fem korta frågor om hjälpcentret
EnglishThe Google Earth Plug-in is currently available for the following web browsers:
Vi vill gärna höra din åsikt - Svara på fem korta frågor om hjälpcentret
Englishindicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
anger att besökaren klickade på en kostnad per klick-länk i Googles sökmotor.
EnglishGoogle's search technology looks for the most relevant information across the internet.
Med Googles sökteknik eftersöks den mest relevanta informationen på internet.
EnglishIt was Google that scanned millions of copyright titles from all over the world.
Det var Google som skannade in miljontals upphovsrättsligt skyddade verk från hela världen.
EnglishPlease read the Google Help Forum Terms of Service for further guidance.
Läs användarvillkoren för Googles hjälpforum om du behöver ytterligare hjälp.
EnglishAt Google, our goal is to do what's best for users - both web searchers and webmasters.
Vårt mål är att organisera informationen i världen och göra den tillgänglig.
EnglishI have no doubt Google wish to uphold their famous motto 'Do no evil'.
Jag betvivlar inte att Google vill upprätthålla sitt kända motto ”Do no evil”.
EnglishIt is against Google's policies for merchants to sell counterfeit and unauthorized goods.
Det är mot Googles principer för säljare att sälja förfalskade och förbjudna varor.
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
Vi vill gärna höra din åsikt - Svara på fem korta frågor om hjälpcentret
EnglishLooking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
Du kan även klicka på nedpilen bredvid knappen Svara och välja Svara alla.
EnglishThis communication with Google's translation service is covered by the Google privacy policy.
Kommunikationen med Googles översättningstjänst täcks av Googles sekretesspolicy.
Englishupdated12/07/2011 Looking to learn more about the new Google bar at the top of Google Mail?
Gör så här om du vill flytta ett arkiverat meddelande tillbaka till Inkorgen:
EnglishGoogle's free reCAPTCHA's service is easy to implement on your site.
Googles kostnadsfria tjänst reCAPTCHA är lätt att implementera på webbplatsen.
EnglishGoogle CEO Eric Schmidt is a practical practitioner of this philosophy.
Googles vd Eric Schmidt är en som tillämpar den här filosofin i praktiken.