EN

go-ahead {substantiv}

volume_up
1. vardagligt
Today, we are giving the go-ahead to the establishment of the European Asylum Support Office.
I dag ger vi klartecken till inrättandet av det europeiska stödkontoret för asylfrågor.
Lahti gave the go-ahead for a swift and detailed examination of the proposal by the Council.
Vid mötet i Lahtis gavs klartecken till rådet om en snabb och ingående granskning av förslaget.
Today's vote has given the go-ahead for the first example of European democratic participation.
Dagens omröstning har gett klartecken till det första exemplet på demokratiskt deltagande i EU.
go-ahead
And yet support for our shipyards has still not been given the go-ahead.
Ändå finns det ännu inget grönt ljus för något stöd till varven.
Last July we gave the go-ahead for the involvement of Hungary, the Czech Republic and Romania.
I juli förra året gav vi grönt ljus för Ungerns, Tjeckiens och Rumäniens deltagande.
A radio project 'Boys of Tibet' has been waiting for the Commission's go-ahead for two years.
Ett projekt för radion " Boys of Tibet" väntar sedan två år på grönt ljus från kommissionen.
We should not have to wait for the United Nations in New York to give us the go-ahead on this issue.
Vi borde inte behöva vänta på att FN i New York ger oss klarsignal i denna fråga.
It is not the go-ahead for social dumping.
Det är inte en klarsignal till social dumpning.
At the same time, however, we have given the go-ahead in this Parliament for the European Asylum Support Office to start operating in Malta.
Samtidigt har vi emellertid gett klarsignal här i parlamentet till att det europeiska stödkontoret för asylfrågor ska börja sin verksamhet i Malta.

Synonymer (engelska) till "go-ahead":

go-ahead

Användningsexempel för "go-ahead" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishHow can we go ahead with the so-called new policies, the policies for the future?
Hur kan vi gå vidare med den så kallade nya politiken, politiken för framtiden?
EnglishIn fact, the Committee on International Trade decided to go ahead despite this.
Utskottet för internationell handel beslutade faktiskt att gå vidare trots detta.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Om denna politik skulle fortsätta skulle allt hopp om fred snart omintetgöras.
EnglishDespite this time bomb which is slowly ticking away, enlargement will go ahead.
Trots denna långsamt tickande tidsinställda bomb skall utvidgningen ändå fortsätta.
EnglishIt is for us to decide politically whether this should go ahead or not.
Det är inte vår sak att politiskt bestämma om detta bör föras vidare eller inte.
EnglishIf it were to go ahead, stevedoring would become 'flag of convenience work '.
I och med det blir även stuveriarbetet? arbete under bekvämlighetsflagg?.
EnglishThe Commission's decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
EnglishIf it were to go ahead, stevedoring would become 'flag of convenience work'.
I och med det blir även stuveriarbetet ?arbete under bekvämlighetsflagg?.
EnglishThe Commission' s decision to allow the ABB-Alsthom merger to go ahead is a case in point.
Kommissionens beslut att tillåta fusionen mellan ABB och Alstom är ett typexempel.
EnglishWe now have rules on how to go ahead with the European Baccalaureate.
Vi har bestämmelser om hur vi ska gå vidare med den euroepiska studentexamen.
EnglishIn fact, the financial protocols cannot go ahead without a vote in Parliament.
Utan omröstning i parlamentet kan ju inte finansprotokollen starta.
EnglishI was told by Mr Blair that it would be fine to go ahead as long as it was within the rules.
Tony Blair sa till mig att det vore bra att gå vidare så länge reglerna respekteras.
EnglishI am not going to take every blue card because we must go ahead with our discussion.
Jag kommer inte att bevilja alla frågor med blått kort, för vi måste fortsätta diskussionen.
EnglishTherefore the House was probably quite willing to go ahead at that stage.
Därför var kammaren antagligen mycket villig att fortsätta i det läget.
EnglishEnlargement can go ahead, but we want it to be fair and equitable.
Utvidgningen kan gå vidare, men vi vill att den skall vara rättvis och skälig.
EnglishThe situation at the time meant that the Commission was unable to give the go-ahead.
I den situation vi befann oss i tror jag att det var omöjligt att ge kommissionens samtycke.
EnglishYou cannot allow what is going to happen to the Irish Box to go ahead.
Ni kan inte tillåta att det som håller på att hända med irländska boxen får fortsätta.
EnglishThere is, therefore, a pressing need to go ahead with the debate on the new own resources.
Det är därför mycket viktigt att fortsätta debatten om de nya egna medlen.
EnglishHaving said that, however, we believe that the Commission should go ahead with this plan.
Men med detta sagt anser vi att kommissionen skall gå vidare med planen.
EnglishOnce you find something you like, go ahead and install it to try it out.
När du hittar något du gillar är det bara att installera det och testa.