"to give out" - Svensk översättning

EN

"to give out" på svenska

volume_up
to give out {vb} [exempel]
SV

EN to give out
volume_up
{verb}

to give out (även: to allot, to circulate, to deal, to deliver)
But I have some to give out afterward.
Jag har några att dela ut efteråt.
I do not know what the PPE-DE Group wants to do: perhaps they should give out ear protectors to the dolphins and whales.
Jag vet inte vad det är PPE-DE-gruppen vill åstadkomma: kanske borde de dela ut hörselskydd till delfiner och valar.
Ladies and gentlemen, it is time for Europe to be able to give out fishing rods, to show people how to fish, rather than to hand out fish.
Ärade kolleger, det är hög tid att Europa blir mer aktivt, att vi lär människorna att fiska i stället för att dela ut fiskar.
to give out (även: to beam, to emit, to shed, to transmit)
What message would we give out with such an automatic change of structure?
Vilket budskap skulle vi sända ut genom en sådan automatisk strukturändring?
Ladies and gentlemen, let us give out the right signals.
Låt oss sända ut de rätta signalerna.
(RO) The energy package needs to give out a strong signal to investors, especially in the energy sector.
(RO) Energipaketet måste sända ut en stark signal till investerarna, särskilt i energisektorn.
to give out (även: to close, to end, to fail, to go)
to give out (även: to distribute, to hand out)
to give out (även: to emit, to give off, to pass, to submit)
to give out (även: to run out)
volume_up
tryter {vb} (börja ta slut)
to give out (även: to go off)

Användningsexempel för "to give out" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFrom a moral standpoint, it is unacceptable to give an opt-out on such an issue.
Ur moralisk synvinkel är det oacceptabelt att bevilja ett undantag om en sådan här fråga.
EnglishI am unable to give out his response to this, as I awoke with something of a shock.
Jag kan inte avslöja vad han svarade, eftersom jag vaknade med ett ryck.
EnglishThe Commission will now be able to give out good and bad marks at will.
Kommissionen kommer nu godtyckligt att kunna ge bra och dåliga betyg.
EnglishYet if you really want them to go, you have to give them a way out.
Men om ni verkligen vill att de ska lämna det måste ni ge dem en möjlighet att göra det.
EnglishWe do need this to happen and we must give out this signal to the outside world.
Vi behöver detta, och vi måste sända den signalen utåt.
EnglishPersonally, I can give no further detail, out of respect for Parliament and parliamentary Members.
För min del kan jag inte gå längre, just av respekt för parlamentet och dess ledamöter.
EnglishHowever, this whole House should give out the message loud and clear.
Men hela parlamentet bör framföra budskapet högt och tydligt.
EnglishI am not somebody who can go out and give my personal views.
Jag är inte någon som kan gå ut och tala om mina egna uppfattningar.
EnglishIf I were to give you money out of my wallet, would that ease the pain?
Lättar smärtan om jag betalar dig ur egen ficka?
EnglishThey don't give the May Wilkinson out lightly, you know.
De ger inte ut Mary Wilkinson - troféer hur som helst.
EnglishDo you really think he's going to give us a way out?
Tror du verkligen att han kommer att ge oss en väg ut?
EnglishThis is going to continue with the next set of mobile-phone licences known as UMTS licences when the respective EU governments give them out.
De flesta länder i unionen har en omfattande konkurrens på området för mobiltelefoner.
EnglishIf the single market is to function properly we need qualified civil servants who can also give out the right information.
Om den inre marknaden skall fungera, så behöver vi kvalificerade tjänstemän, som också ger riktig information.
EnglishMadam President, I heard you give some names out of people who are going to make explanations of vote, but they are not here.
Fru ordförande! Jag hörde er räkna upp namnen på personer som skall göra röstförklaringar, men de är inte här.
EnglishWhat I cannot do is give out a confidential document, which has to be examined by the Bureau, before the Bureau has seen it.
Vad jag inte kan göra är att sprida ut ett sekretessbelagt dokument, vilket måste behandlas av presidiet innan.
EnglishWe do need to give out a strong political signal.
EnglishNor can we endorse the position that would make it possible to give an unlimited opt-out period from the regulations.
Vi kan inte heller stödja den ståndpunkt som skulle göra det möjligt att införa en obegränsad undantagsperiod i förordningen.
EnglishWe must also plan all the information we give out well beforehand in order to determine the costs of projects and the personnel needs involved.
Jag skulle dessutom vilja nämna ett ändringsförslag som har att göra med Europaparlamentets daghem.
EnglishYesterday, on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance, I argued in favour of being able to give out this signal.
I går höll jag för Gruppen De gröna/Fria europeiska alliansens räkning en plädering för att kunna ge denna signal.
EnglishYesterday, on behalf of the Group of the Greens/ European Free Alliance, I argued in favour of being able to give out this signal.
I går höll jag för Gruppen De gröna / Fria europeiska alliansens räkning en plädering för att kunna ge denna signal.