"girl" - Svensk översättning

EN

"girl" på svenska

volume_up
girl {substantiv}
SV
volume_up
B-girl {substantiv}
volume_up
baby girl {substantiv}
EN

girl {substantiv}

volume_up
The day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.
Dagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.
An average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
There was an eight year-old girl, a 10 year-old girl.
Det var en åttaårig flicka, en tioårig flicka.
girl (även: maid)
girl (även: chick, chicken, kid, skirt, wench, gyal)
When I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
Yeah, we also encountered a naked girl upstairs, handcuffed to a light fixture.
Ja, vi hittade även en naken tjej som satt fast med handbojor.
There is this one girl, Brandy, from the Mommy & Me class.
Det finns en tjej, Brandy, från Mommy & Me lektionerna.
girl
volume_up
brutta {utr.} [slang]

Användningsexempel för "girl" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen I was a little girl, my grandfather gave me his little silver pocket watch.
När jag var en liten tjej, så gav min morfar den här lilla silverklockan till mig.
EnglishThe day before, a Hungarian girl from Subotica/Szabadka made a shocking discovery.
Dagen innan gjorde en ungersk flicka från Subotica/Szabadka en upprörande upptäckt.
EnglishAn average Japanese girl, for example, can expect to live to the age of 83.
En genomsnittlig japansk flicka kan till exempel räkna med att bli 83 år gammal.
EnglishThank you, everybody, for coming out to celebrate my little girl's bat mitzvah.
Tack allihop för att ni kom hit för att fira min lilla flickas bat mitzvah.
EnglishWe were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Vi blev så glada att höra om födelsen av er nyfödde pojke / nyfödda flicka. Grattis!
EnglishIf the girl does not work enough, she suffers a torrent of physical abuse.
Om flickan inte arbetar tillräckligt får hon utstå en stor mängd misshandel.
EnglishNA: Well, let me first warn you that I'm not the traditional Yemeni girl.
NA: Ja, låt mig först varna er att jag inte är något traditionell jemenitisk flicka.
EnglishWhen we first arrived here, we were helped by this girl who took us up to Castlegard.
När vi kom hit, blev vi hjälpta av en flicka. som tog oss till Castlegard.
EnglishGirl 1: Yeah, my character is usually a tomboy. ~~~ Hers is more into boys.
Video: Flicka 1: Min karaktär är oftast en pojkflicka, Hennes håller på mer med killar.
EnglishTakes my best girl, starts his own company with my idea...... and the guy makes millions.
Ta min flicka, starta en egen klubb med min ideé...... och killen tjänar millioner.
EnglishOne of them was Georgian in origin, about a girl whose name was Suliko.
En av sångerna var från Georgien och handlade om en flicka som hette Suliko.
EnglishThe dead included a four-year old boy, a ten-year old girl and a sixteen-year old boy.
Bland de döda återfinns en fyraårig pojke, en tioårig flicka och en pojke på sexton år.
EnglishThis little girl was interesting; she ate the inside of the marshmallow.
Denna lilla flickan var intressant. ~~~ Hon åt insidan av sin marshmallow.
EnglishBecause I am bound to a God and to a people and to a shepherd girl.
Därför att jag är bunden till en Gud och till ett folk och till en herdeflicka.
EnglishGirl 7: I run track, I played soccer, I play basketball, and I love a lot of things to do.
Flicka 6: Jag löper, spelar fotboll, spelar basket, jag älskar att ha saker att göra.
EnglishSo, one look at a girl in tight pants and big tits and suddenly you're stupid?
Jaha, en titt på en flicka med trånga byxor och stora bröst...... och plötsligt är du korkad?
EnglishAnd you're waiting for your girl. ~~~ And it's that Tuesday evening back in 1982.
Du väntar på din flickvän, och det är den där tisdagkvällen 1982.
EnglishSometimes, I feel like the little girl in the story " The Emperor's New Clothes ".
Ibland känner jag mig som barnet i sagan " Kejsarens nya kläder ".
EnglishDad, I'm not that 12- year-old girl who would only dance with you at your inaugural ball.
Jag är ingen 12- åring som bara vill dansa med dig på din invigningsbal.
EnglishAs I said, I am as sorry as you are that this girl has been handled as she has.
Som jag sade är jag lika ledsen som ni över att denna flicka har behandlats på det sätt hon har.

"girl age" på svenska

girl age
Swedish
  • flicka ålder
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"girl crush" på svenska

Mera chevron_right

"girl crying" på svenska

girl crying
Swedish
  • flicka gråter
Mera chevron_right

Synonymer (engelska) till "girl":

girl
B-girl
English
bachelor girl