"to get down" - Svensk översättning

EN

"to get down" på svenska

EN to get down
volume_up
{verb}

1. allmänt

to get down (även: to bite back, to bolt, to drink, to gulp)
to get down (även: to book, to enroll, to note, to put down)
to get down
to get down
to get down

2. "children", brittisk engelska

to get down

Användningsexempel för "to get down" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI met one Vice-President running down to get his card as he had left it behind.
Jag mötte en vice talman som sprang för att hämta sitt kort, som han hade glömt.
EnglishWe must get down to work straightaway and look upon this as a long-term challenge.
Vi måste börja arbeta omedelbart och betrakta detta som en långsiktig utmaning.
EnglishThere is, in short, a great deal to be done, and I suggest we get down to work.
Det finns i korthet mycket att göra, och jag föreslår att vi genast börjar.
EnglishWe cannot get down to such a level of detail during the first negotiations.
Vi kan inte arbeta med så detaljerade förslag under de inledande förhandlingarna.
EnglishIt is crucial, however, that a new Commission finally be able to get down to work.
Men det är mycket viktigt att en ny kommission äntligen kan få börja arbeta.
EnglishLet us support it as broadly as possible and get down to work to implement it.
Låt oss ge det ett så brett stöd som möjligt och inleda arbetet med att genomföra det.
EnglishSo we can get down to business and then get back to the business of getting down.
Kom nu.... så att vi kan börja med det vi ska, för att sedan börja festa.
EnglishWe have taken the necessary step and the institute is now ready to get down to work.
Vi har tagit det nödvändiga steget, och institutet är nu redo att inleda sitt arbete.
EnglishI would advise the Commissioner to really get down to business in this respect.
Jag uppmanar kommissionsledamoten att verkligen sätta i gång med detta.
EnglishWhat matters now is for us to roll up our sleeves and get down to business.
Det som är viktigt nu är att vi kavlar upp ärmarna och tar itu med arbetet.
EnglishAs soon as the vote is over, we must carry on and get back down to work on this issue.
Så snart som omröstningen genomförts måste vi fortsätta och omarbeta lagstiftningen.
EnglishWe have also said that in the long term, you really do need to get down to brass tacks.
För det andra: På lång sikt bör vi absolut inte nöja oss med halva åtgärder.
EnglishWe must in fact see to it that the Union is ready to get down to the job on 1 January 2007.
Vi måste faktiskt se till att unionen är redo att sätta igång den 1 januari 2007.
EnglishOn the contrary, we must get down to creating specific arrangements for safe final disposal.
Nej vi måste ägna oss åt att skapa konkreta åtgärder för en säker slutförvaring.
EnglishWe must in fact see to it that the Union is ready to get down to the job on 1 January 2007.
Vi måste faktiskt se till att unionen är redo att sätta igång den 1 januari 2007.
EnglishLet us then get down to enacting the European Charter for SMEs, too.
Låt oss då även genomföra den europeiska stadgan för små och medelstora företag.
EnglishIf you wanted to get them to sit down, you ought to have wielded the gavel.
Om ni vill få dem att sitta ner så borde ni svinga er ordförandeklubba.
EnglishI have told you my job is to get it down to the Schwarzchild radius.
Jag har berättat för er att mitt jobb är att få ner detta till Schwarzchild-radien.
EnglishIt is essential that we cooperate effectively and that we get down to work immediately.
Det är viktigt att vi samarbetar effektivt och att vi inleder detta samarbete omedelbart.
EnglishIndeed, the EU will not get down to the real work until after the decision in New York.
EU kommer faktiskt inte att påbörja det verkliga arbetet förrän efter beslutet i New York.