"game" - Svensk översättning

EN

"game" på svenska

volume_up
game {substantiv}
SV
SV

"game" på engelska

volume_up
game {neut.}
EN
volume_up
gam {neut.}
EN

EN game
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

game (även: games, gaming, play, trick)
volume_up
spel {neut.}
Ultimately, we play the game because, for our citizens, this is not a game.
I slutändan spelar vi spelet därför att det här inte är något spel för våra medborgare.
It is not a zero sum game, a game in which what some gain others lose.
Detta är inget nollsummespel, ett spel där några förlorar vad andra vinner.
It is a very cruel game that is paid for each day in hundreds of human lives.
Det är ett mycket grymt spel som dagligen betalas med hundratals människoliv.
game
volume_up
game {neut.}
The loser shall be given an immediate game over and will be evacuated permanently from the game.
För förloraren är det game over han åker för alltid ut ur spelet.
Help her shut down the game in 12 hours, or it's game over for everyone.
Hjälp henne att stänga ner spelet inom 12 timmar, annars är det game over för oss allihop.
The game will also compete in Swedish Game Awards.
Spelet ska även delta i tävlingen ”Swedish Game Awards”.
game
volume_up
vilt {neut.} (mest kollektivt)
A group of hunters approach, their packs loaded with wild game.
En grupp jägare kommer fram med väskorna fulla av vilt.
Game gathered in the woods must not be used.
Vilt som samlas in i skogar får inte användas.
Man kan bli sjuk efter att ha ätit en meny med vilt.
game (även: sport)
volume_up
sport {utr.}
This is something within the beautiful game, the European game, which is making the game ugly.
Detta är någonting inom den fina sporten, den europeiska sporten, som gör den otäck.
They apply to parlour games, sport, constitutions and society in general.
De gäller i sällskapsspel, sport, konstitutioner och i samhället i övrigt.
We would like to watch the ___ game.
Visar ni sport? Vi skulle vilja se ___ matchen.
game (även: arrangement, blueprint, deck, design)
volume_up
plan {utr.}
Somehow I have to admit that my game started to break free.
Ibland måste jag erkaänna att min plan började bli fri
Min plan för dig fungerar perfekt.
I do not need to tell you, Commissioner, that competitiveness is the name of the game and I believe that your plan will help deliver the desired competitive gains.
Jag behöver inte tala om för er, kommissionär, att konkurrenskraft är tidens lösen och jag tror att er plan kommer att hjälpa till med att åstadkomma de önskade konkurrenskraftsvinsterna.
game (även: activeness, whirl)
game (även: line, trade, branch of industry)
game (även: antic, caper, concoction, device)
volume_up
påhitt {neut.}
game
volume_up
bridge {utr.}
game (även: wicket)

2. sport

game

Synonymer (engelska) till "game":

game

Synonymer (svenska) till "game":

game
gam
Swedish

Användningsexempel för "game" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   Mr President, President Barroso said that we should not start the blame game.
   – Herr talman! Ordförande Barroso sade att vi inte skulle börja anklaga varandra.
EnglishThis is a young lady, not watching a football game, not watching a basketball game.
Den här flickan tittar inte på en fotbollsmatch, Inte heller på en basketmatch.
EnglishBut it is too late for that now - you cannot move the goalposts during the game.
Men nu är det för sent för det - man kan inte flytta på målet under matchen.
EnglishIndeed, the EU acquis is no game of dominoes, but affects 370 million people.
EU:s regelverk är faktiskt inget yatzyspel, utan det berör 370 miljoner människor.
EnglishWe have seen today the subservience with which the House has joined in this game.
Vi har idag sett med vilket tillmötesgående kammaren har gått med på det här spelet.
EnglishUnder the circumstances, the enlargement being prepared for us will be a fool's game.
Under dessa förhållanden blir den utvidgning som vi förbereder ett lurendrejeri.
EnglishOtherwise, the French would never be able to take a game off the Dutch team!
Annars skulle aldrig fransmännen kunna vinna en match mot det nederländska laget!
EnglishA blame game of this kind will do nothing to bring about constructive solutions.
Den här sortens beskyllningar kommer inte att bidra till några konstruktiva lösningar.
EnglishIndeed, the EU acquis is no game of dominoes, but affects 370 million people.
EU: s regelverk är faktiskt inget yatzyspel, utan det berör 370 miljoner människor.
EnglishThe integration of the world economy is proving that it is not a zero-sum game.
Integrationen av världsekonomin visar att det inte är något nollsummespel.
EnglishWe must stop radically overhauling the rules of the game every three years.
Vi skall inte längre roa oss med att radikalt ändra spelets regler vart tredje år.
EnglishIt is obvious that genetic modification is not a game, the risks are huge.
Det är uppenbart att genetisk modifiering inte är en lek - riskerna är enorma.
EnglishEach country has its own tools and rules of the game for achieving ratification.
Varje land har sina egna verktyg och spelregler för att nå ratificering.
EnglishIt would be unfair and even immoral to change the rules at this stage in the game.
Det skulle vara orättvist och även omoraliskt att ändra spelreglerna i det här skedet.
EnglishTherefore, this report does not mark the end of the game, quite the reverse.
Matchen är ju inte heller slutspelad i och med det här betänkandet, tvärtom.
English(Laughter) Not like me -- I'm a game designer; I'm exuberant.
Och han säger...(Skratt) Inte som jag - jag är speldesigner; jag är överentusiastisk.
English(Video) Boy: The World Peace Game is serious.
Jag delar med mig till er... (Video) Pojke: Världsfredsspelet är på allvar.
EnglishIt is not SEB that has established the rules of the game; it is Brussels.
Det är inte SEB som har ställt upp spelets regler, det har man gjort i Bryssel.
EnglishWe must not tolerate this cat-and-mouse game by the Commission any longer!
Vi får inte längre acceptera denna katt- och råttalek från kommissionens sida!
EnglishI do not think anybody loses - and, perhaps, nobody wins - in terms of a zero-sum game.
Jag anser inte att någon förlorar - och kanske ingen vinner - i ett nollsummespel.