"frozen" - Svensk översättning

EN

"frozen" på svenska

EN frozen
volume_up
{adjektiv}

frozen (även: chilly)
volume_up
frusen {adj.}
The term frozen has a notion of appeasement.
Termen ”frusen” antyder en viss undfallenhet.
This prevents frozen fish whose legality has not been confirmed from being landed at European ports.
Härigenom förhindras att frusen fisk som inte har kontrollerats och befunnits vara laglig landas i europeiska hamnar.
As far as the separatist Transnistria area of Moldova is concerned, this overheating has much to do with a frozen conflict.
När det gäller utbrytarregionen Transnistrien i Moldavien har denna överhettning mycket att göra med en frusen konflikt.
frozen
volume_up
fryst {adj.}
Frozen chickens are being imported from Brazil and from the Far East.
Fryst kyckling importeras från Brasilien och från Fjärran östern.
The tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.
Tullen på thailändsk tillagad kyckling är en sjundedel av den på fryst färsk kyckling.
In fact, our own understanding of the substance of these conflicts has often been frozen.
Det är i själva verket vår förståelse av kärnan i dessa konflikter som ofta varit fryst.

Synonymer (engelska) till "frozen":

frozen

Användningsexempel för "frozen" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English   Mr President, Poland is one of the EU’s main producers of frozen strawberries.
   – Herr talman! Polen är en av EU:s största producenter av frusna jordgubbar.
EnglishAs far as I am concerned, I have never felt that this 190 million should be frozen.
Vad mig beträffar har jag aldrig ansett att dessa 190 miljoner euro bör frysas.
EnglishThis means we could be said to have a frozen conflict in the heart of Europe.
Man kan således säga att det finns en låst konflikt mitt i hjärtat av Europa.
EnglishWhen I took this picture, the window was frozen because of the moisture of the night.
När jag tog denna bilden, var rutan igenfrusen på grund av fukten under natten.
EnglishShe has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.
Man har fryst hennes tillgångar och nekat henne tillgång till hennes egen advokat.
EnglishOver there it is thawed, filleted, frozen again and shipped back to Europe.
Där tinas den upp, fileas, och fryses om för att skickas tillbaka till Europa.
EnglishI am also pleased that the proposal that assets be frozen has been accepted.
Det gläder mig därför att förslaget om frysning av tillgångar har antagits.
EnglishIt has been said that 14 chapters are frozen because of the Ankara Protocol.
Det har sagts att 14 kapitel har blockerats på grund av Ankaraprotokollet.
EnglishIn mid-May we re-introduced export refunds for fresh and frozen pigmeat on the bone.
Redan i mitten av maj återinfördes exportbidragen för färskt och fryst griskött med ben.
EnglishRatification of its Partnership and Cooperation Agreement with the EU remains frozen.
Ratificeringen av dess partnerskaps- och samarbetsavtal med EU ligger fortfarande på is.
EnglishThe tariff for Thai cooked chicken meat is one seventh of that on frozen fresh chicken.
Tullen på thailändsk tillagad kyckling är en sjundedel av den på fryst färsk kyckling.
EnglishHowever, we tracked them down and they have all now been suspended, frozen.
Vi har ändå lyckats hitta alla. Och nu har alla dessa kontrakt upphävts.
EnglishThe neighbourhood policy should help them to find an answer to their frozen conflicts.
Grannskapspolitiken bör kunna hjälpa dem att hitta en lösning på deras låsta konflikter.
EnglishThat is why funds, right down to humanitarian aid, must be frozen.
Därför måste vi frysa alla utbetalningar, hela vägen ner till humanitärt bistånd.
EnglishMany were frozen in mid-growth by the standstill budgets of the past two years.
Många tvingades stanna mitt i sin utveckling på grund av de två senaste årens frysta budgetar.
EnglishIn fact, our own understanding of the substance of these conflicts has often been frozen.
Det är i själva verket vår förståelse av kärnan i dessa konflikter som ofta varit fryst.
English. - Mr President, we speak about frozen conflicts.
för PSE-gruppen. - (EN) Herr talman! Vi talar om låsta konflikter.
EnglishAs a partial counterweight, all other items of expenditure have been frozen at the 1997 level.
För att delvis motverka detta har alla andra utgiftsposter frusits på 1997 års nivå.
EnglishThe social security system is also being decimated and wages and pensions are being frozen.
Även socialförsäkringssystemet decimeras och löner och pensioner fryses.
EnglishWhy does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
Varför heter Grönland som det gör trots att det är helt fruset?