"Founding Fathers" - Svensk översättning

EN

"Founding Fathers" på svenska

EN Founding Fathers
volume_up
{enbart pluralis}

1. amerikansk engelska

Founding Fathers
volume_up
unionens fäder {enb. plur.}
You choose to see in this the vanity of our founding fathers.
Ni ser en fåfänga hos unionens fäder.
As one of our founding fathers said, a country's European vocation is determined not by the European Union but by the European spirit of its people.
Som en av unionens fäder sade bestäms ett lands EU-strävanden inte av EU utan av den europeiska andan hos landets befolkning.

Liknande översättningar för "Founding Fathers" på svenska

founding substantiv
Swedish
founding verb
Swedish
to found verb
found adjektiv
found verb
to father verb
father substantiv

Användningsexempel för "Founding Fathers" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTo finish, I would like to say that I admire the founding fathers more and more.
Avslutningsvis vill jag säga att jag känner allt större beundran för grundarna.
EnglishThis destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
Detta öde är för vårt gemensamma bästa och den vision som våra grundare hade.
EnglishLet us continue to build on the foundations laid down by our founding fathers.
Låt oss bygga vidare på det fundament som våra grundare på sin tid lade.
EnglishThat was the basis of the financing of the Union by the founding fathers.
Detta utgjorde grunden för hur unionen skulle finansieras enligt grundarna.
EnglishAre the values handed down to us by the founding fathers of Europe still meaningful?
Är de värden som Europeiska unionens grundare lämnade i arv till oss fortfarande viktiga?
EnglishThis was also the underlying idea of the founding fathers of the Economic and Monetary Union.
Detta var också grundtanken för dem som upprättade Ekonomiska och monetära unionen.
EnglishIt is not by chance that the founding fathers of this Europe should come from frontier regions.
Det är inte en tillfällighet att grundarna av detta Europa kom från gränsområden.
EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Framför allt ville EU:s grundare bygga Europa för fredens skull.
EnglishWould we not then be closer to the model than the founding fathers intended?
Är vi inte närmare den modell som förespråkades av våra grundare?
EnglishI have to say that in these six months we have caught a taste of the time of the founding fathers.
Under dessa sex månader har vi i viss mån återupplevt den tid då EU grundades.
EnglishThe European Union seems to have forgotten the dreams of its founding fathers.
Europeiska unionen verkar ha glömt sina grundares visioner.
EnglishThe founding fathers had a vision of a united and reconciled continent.
EU:s grundare hade en vision om en enad och försonad världsdel.
EnglishIt is clear that Europe today is no longer in any way comparable to the Europe of the founding fathers.
Det står klart att dagens EU inte längre på något sätt kan jämföras med grundarnas.
EnglishThe Founding Fathers were, for my point of view, the original anatomical activists, and this is why.
Grundlagsfäderna var, som jag ser det, de första anatomiska aktivisterna.
EnglishJust now, Mr Zwiefka spoke of utopia, recalling the founding fathers.
Tadeusz Zwiefka talade nyss om utopier och påminde om grundarna.
EnglishWhat we need is authentic government, if we want to be true to the will of the founding fathers.
Det vi behöver är en pålitlig regering, om vi vill leva upp till EU:s grundares intentioner.
EnglishThis is childish and unworthy of the founding fathers' European vision.
Detta är barnsligt och ovärdigt grundarnas europeiska vision.
EnglishMy party supported the efforts made by the founding fathers and voted for the Treaties of Rome.
Mitt parti stödde grundarnas arbete och röstade för Romfördraget.
EnglishThe founding fathers understood this and established Europe as a community based on the rule of law.
Grundarna förstod detta och inrättade Europa som en gemenskap baserad på rättsstatsprincipen.
EnglishThis is the Europe of Jean Monnet and of all the founding fathers.
Detta är det Europa som Jean Monnet och alla de som grundade den europeiska integrationen ville ha.