EN float
volume_up
{substantiv}

1. allmänt

float (även: bob, bobber)
volume_up
flöte {neut.}
float (även: water wings)
float (även: petty cash)
float
float (även: swim bladder)

3. näringsliv

float (även: buffer)
float (även: slack)
volume_up
glapp {neut.}
float (även: cycle stock)

Användningsexempel för "float" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI ain't out there serial fornicating, trying to float my liver, drinking myself silly
Jag driver inte otukt på löpande band, dränker min lever och super ner mig -
EnglishThey will float in seawater, but unfortunately do not get recycled under the bottle bills.
De flyter i havsvatten men tyvärr lyder de inte under någon återvinningslag.
EnglishThere has been an attempt to float the idea of unreasonable profits.
Det handlar om begreppet oskäliga vinster som man har försökt föra fram.
EnglishOf all the lakes...... in all the counties...... in all the world...... you gotta float up in mine.
Av alla sjöar...... av alla stater...... i hela världen...... så flyter du upp i min.
EnglishBut no, they did not want to float this idea at the WTO negotiations.
Nej, det ville man inte ta med i förhandlingarna inom WTO: s ram.
EnglishBut no, they did not want to float this idea at the WTO negotiations.
Nej, det ville man inte ta med i förhandlingarna inom WTO:s ram.
EnglishIf we lose traction and float off, we'll be adrift forever, and turn into living fossils.
Om vi tappar fästet och flyter iväg, kommer vi att driva runt i evighet, och förvandlas till levande fossiler.
EnglishIt would be better to give poorer households EUR 100 than to float so-called good ideas such as reducing VAT.
Det vore bättre att ge fattiga hushåll 100 euro än att sätta i verket så kallat goda idéer som att sänka mervärdesskatten.
EnglishFirstly, why is it so simple for Mr Poettering to float his theory that the EU would undergo a change in its nature if Turkey were to join it?
Det är helt enkelt detta perspektiv, herr Poettering, som driver oss att inleda förhandlingarna.
EnglishThe remaining 15% float around in the ocean and obviously represent a major hazard for other ships, platforms and the environment.
Återstående 15 procent flyter runt på havet och innebär förstås en betydande fara för andra fartyg, för plattformar och för miljön.
EnglishIt is in this context that I would float the idea of looking into setting up a global public instrument for assessing States.
Det är i det sammanhanget som jag skulle vilja lansera idén att överväga att införa ett globalt offentligt instrument för bedömning av stater.
EnglishFirstly, why is it so simple for Mr Poettering to float his theory that the EU would undergo a change in its nature if Turkey were to join it?
För det första, varför har Poettering så lätt för att framföra sin teori om att EU skulle förändras till sitt väsen om Turkiet anslöt sig?