"to flee" - Svensk översättning

EN

"to flee" på svenska

EN to flee
volume_up
[fled|fled] {verb}

The president was forced to flee, accused of corruption and stealing the election.
Presidenten tvingades fly när han anklagades för korruption och valfusk.
The refugees have had to flee the war zones and are unable to return to their homes.
Flyktingarna tvingades fly från krigsområdet och de kan inte återvända till sina hem.
The Tamil Tigers are suspected of shooting civilians trying to flee.
De tamilska tigrarna misstänks för att ha skjutit civila som försökte fly.
to flee (även: to fly, to run)
The refugees have had to flee the war zones and are unable to return to their homes.
Flyktingarna tvingades fly från krigsområdet och de kan inte återvända till sina hem.
As a result, several thousand people have again been forced to flee their homes.
Detta tvingar på nytt tusentals människor att fly från sina hem.
The dream of many North Koreans is simply to flee their own country.
Många nordkoreaner drömmer om att fly från det egna landet.
Many Syrian residents were forced to flee abroad, because they otherwise faced being locked up or disappearing utterly, and no organised opposition is permitted.
Många syriska invånare har tvingats fly utomlands, därför att de annars riskerat att låsas in eller att försvinna för alltid och ingen organiserad opposition är tillåten.
As a seven year-old girl she was forced to flee her country before the advance of the Red Army, a fugitive hiding in ditches to avoid being strafed by Soviet aircraft.
Som sjuåring tvingades hon att fly från sitt hemland innan Röda armén gjorde sitt intåg i landet; en flykting som gömde sig i diken för att undvika att beskjutas av de sovjetiska flygplanen.
to flee (även: to avoid, to escape)
to flee

Användningsexempel för "to flee" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMr President, I think any of us can understand why people should flee Afghanistan.
Herr talman! Jag tror att vi alla kan förstå att människor flyr från Afghanistan.
EnglishThey deposed the democratically elected President Kabbah and forced him to flee the country.
De avsatte den demokratiskt valde presidenten Kabbah och tvingade honom på flykt.
EnglishThose who flee know that they will get protection, food and shelter in the camps they go to.
De som flyr vet ju att de får skydd, mat och husrum i de läger, dit de kommer.
EnglishAll Frontex achieves is to lengthen the routes by which people flee.
Allt Frontex lyckas uppnå är att förlänga den väg flyktingarna tvingas ta.
EnglishAs people flee Zimbabwe, they are arriving in the neighbouring countries.
De kommer liksom människor som flyr till de kringliggande länderna.
EnglishFarmers are deprived of everything without any compensation and are forced to flee.
Bönder fråntas allt utan någon kompensation och jagas på flykt.
EnglishThe people who were forced to flee their homes have been living for decades in refugee camps.
De människor som har fördrivits bor sedan årtionden i flyktingläger.
EnglishThey risk their lives to flee from dictatorships, conflict and misery.
Med risk för livet flyr de diktaturer, konflikter och fattigdom.
EnglishClose on 200,000 innocent people have been forced to flee, and Dagestan is being ever more destabilised.
Närmare 200 000 oskyldiga har drivits på flykt, och Dagestan destabiliseras alltmer.
EnglishThat is why it cannot be ruled out that one of Milosevic's aims is to get the Kosovo people to flee.
Därför kan det inte uteslutas att ett mål för Milosevic är att få kosovoanerna på flykt.
EnglishThose who have managed to flee are then forced to return to an area that is really impossible to live in.
De som flytt tvingas att återvända till ett område där det egentligen inte går att leva.
EnglishEvery year, some 3 000 inhabitants of Tibet flee their country.
Varje år flyr cirka 3 000 tibetanska invånare från sitt land.
EnglishA brutal war has erupted in Eastern Congo, with some 350 000 people forced to flee their homes.
Ett brutalt krig har brutit ut i östra Kongo och omkring 350 000 människor har tvingats lämna sina hem.
EnglishApproximately 2500 Tibetans - possibly more - annually flee across the border from the Himalayas into exile.
Runt 2 500 tibetaner - eventuellt fler - flyr varje år över gränsen från Himalaya till exil.
EnglishThat is why many Iraqis flee their country and over two million people have become internally displaced.
Det är därför många irakier flyr landet och över två miljoner människor har fördrivits inom landet.
EnglishAs other colleagues have said, people flee North Korea and they are not given the assistance they deserve.
Som vissa kolleger har sagt flyr människor från Nordkorea, och de får inte den hjälp de förtjänar.
EnglishIt is inevitable that people will flee from instability and violence, particularly from the current situation in Libya.
Det är oundvikligt att människor flyr instabilitet och våld, särskilt från dagens Libyen.
EnglishThey flee to the mountains when they should stand and fight.
De flyr till bergen när de borde stanna och slåss.
EnglishEvery month, a few thousand people flee the country.
Varje månad flyr några tusen människor från landet.
EnglishIn wartime citizens of all ethnic backgrounds flee.
I krigstid flyr medborgare, oavsett etnisk bakgrund.