"fittingly" - Svensk översättning


Visar resultat för "fitfully". "fittingly" finns tyvärr inte i lexikonet.
EN

"fittingly" på svenska

SV
volume_up
fitting {substantiv}
SV
EN

fitfully {adverb}

volume_up
fitfully

Användningsexempel för "fittingly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd as he said, I think fittingly, it's a gift from God, with God saying, you've done good work.
Och han sa, passande tyckte jag, att det är en gåva från gud, där gud säger, du har jobbat bra.
EnglishOne of them actually, fittingly enough, found me when I checked into a deli at a restaurant in New York on foursquare.
En av dem, passande nog, nådde mig när jag checkade in på en servering på en restaurang i New York på sajten foursquare.
EnglishThe agency, which is based in Lisbon, fittingly, has important competences in this area and deserves to be supported in its demanding work.
Byrån, som lämpligt nog finns i Lissabon, har betydande befogenheter på detta område och förtjänar att få stöd i sitt krävande arbete.
EnglishIt was a small loss that he fittingly celebrated with his colleagues as being the first to break the psychological barrier of USD 100 a barrel.
Det var en liten förlust som han firade på lämpligt sätt med sina kolleger som den förste att spränga den psykologiska gränsen på 100 US-dollar per fat.
EnglishThere have been clear plenary decisions on these matters, and the Bureau need only implement them in order to respond fittingly to the internal and public debate.
Det finns tydliga plenarbeslut i de här frågorna, och presidiet behöver bara genomföra dem för att på lämpligt sätt bemöta den interna och offentliga debatten.
EnglishThe European Commission has also fittingly incorporated the so-called infrastructure package into the energy strategy, which should facilitate the construction of power networks throughout the EU.
Europeiska kommissionen har också mycket lägligt införlivat det så kallade infrastrukturpaketet i energistrategin, vilket bör underlätta byggandet av kraftnät i hela EU.

Synonymer (engelska) till "fitting":

fitting