EN

fitted {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "fitted" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI feel that I've fitted in, in many ways, to some of the things that I've heard.
Jag känner att jag, på många sätt, passade in i en del av de saker jag lyssnat till.
EnglishThis applies to vehicles fitted with engines in European categories Euro 2 and Euro 3.
Det gäller fordon försedda med motorer med EURO 2 och EURO 3 som utsläppsnormer.
EnglishBut the fishing vessels are being fitted out to start the fishing season even now.
Emellertid rustar sig fiskebåtarna redan nu för att inleda fiskekampanjen.
EnglishIt would appear, however, that the train was not fitted with an automatic braking system.
Det verkar dock som att tåget inte var utrustat med ett automatiskt bromssystem.
EnglishSpeedway competitors recently began testing bikes fitted with new silencers.
På senare tid har speedwayförare påbörjat tester av maskiner med de nya ljuddämparna.
EnglishFrom 2003 onwards, all new vehicles would be fitted with anti-blocking brakes.
Från och med 2003 är det meningen att alla nya fordon utrustas med låsningsfria bromsar.
EnglishThe tachograph needs to be retro-fitted; we have the technical facilities to do this.
Färdskrivaren måste rustas upp; vi har de tekniska möjligheterna till det.
EnglishThey do not have to be converted, there are no parts to be fitted or retrofitted.
Det krävs inga särskilda omställningsåtgärder, ingen extrautrustning.
EnglishObviously the courtrooms will still need to be fitted with videoconferencing equipment.
Rättssalarna kommer uppenbarligen fortfarande att behöva utrustas för videokonferenser.
Englishattachments for child restraint systems to be fitted as standard in all vehicles,
standardutrustning i fordon med förankring för barnsäkerhetssystem,
EnglishEven with what we propose to add to it, the programme really is not adequately fitted out.
Programmet har inte tillräckliga medel ens efter våra föreslagna utökningar.
EnglishRemember that anti-lock braking systems fitted as standard will be part of this package.
Kom ihåg att låsningsfria bromsar som standard kommer att vara en del av denna lösning.
EnglishThis stance fitted into the framework of a long Russian tradition of oppression and violence.
Denna attityd stämde överens med en lång rysk tradition av förtryck och våld.
EnglishAll of those things were fitted into the overall framework of this directive.
Alla dessa områden passades in i detta direktivs övergripande ram.
EnglishThis is only possible if safety belts are fitted and there is a requirement to wear them.
Detta är möjligt endast om det finns bilbälten monterade och ett krav på att använda dem.
EnglishThese are not fitted with catalytic converters yet, and so do not need this type of fuel.
Dessa är ännu inte utrustade med katalysrenare, och behöver därför inte denna sorts bränsle.
EnglishOne piece has not quite been fitted into the jigsaw, and that is motorcycles.
En sista beståndsdel kvarstår dock, och det är tvåhjulingarna.
EnglishIn the case of a slight impact, protection is also provided by a part fitted with a shock absorber.
Vid en mindre kollision skyddas fotgängaren av en del som är utrustad med stötdämpare.
EnglishTo put it simply, a ship fitted with a black box is a safer ship.
För att säga det enkelt, är ett fartyg som är utrustat med en svart låda ett säkrare fartyg.
EnglishThe Christmas tree approach, where everything was fitted inside a reform framework, has now been abandoned;
Vi har nu lämnat julgransstrategin, där allting klämdes in i en enda reformram.

"fitted bodice" på svenska

fitted bodice
Swedish
  • monterad livstycket
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.