"first come first served" - Svensk översättning

EN

"first come first served" på svenska

EN first come first served
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

first come first served
The Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
Kommissionen meddelade oss att medel kommer att beviljas enligt principen ”först till kvarn”.
Mr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
EU-finansiering som distribueras enligt lotterimetoden ”först till kvarn får först mala” är felaktigt.
Our local Agriculture Minister decided to allocate these grants on a 'first come, first served' basis.
Vår lokala jordbruksminister beslutade att bevilja dessa bidrag utifrån modellen med ”först till kvarn får först mala”.

Liknande översättningar för "first come first served" på svenska

first substantiv
Swedish
first tal
to come verb
to serve verb

Användningsexempel för "first come first served" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
Kommissionen meddelade oss att medel kommer att beviljas enligt principen ”först till kvarn”.
EnglishThat includes the first come, first served principle, as well as clear rules which can prevent abuse of the system.
Principen first come first serve men även klara regler som kan förhindra missbruk.
EnglishMr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
(EN) Herr talman! EU-finansiering som distribueras enligt lotterimetoden ”först till kvarn får först mala” är felaktigt.
EnglishOur local Agriculture Minister decided to allocate these grants on a 'first come, first served' basis.
Vår lokala jordbruksminister beslutade att bevilja dessa bidrag utifrån modellen med ”först till kvarn får först mala”.
Englishfirst come first served
EnglishIs it to be done on the basis of ‘first come, first served’, or is there to be preferential treatment for those who already have longer-standing contracts to supply?
Skall det avgöras på grundval av ”först till kvarn” eller skall de som redan har mer långvariga leveransavtal favoriseras?
EnglishI trust that, with the passing of time, the system of distribution known as the 'regatta'system, in other words, 'first come, first served ', may be accepted by the banana-producing countries.
Jag litar på att fördelningssystemet " först till kvarn " med tiden kommer att accepteras av de bananproducerande länderna.
EnglishMy question is: Will it be a 'first come, first served' procedure or do the Member States, and therefore Romania's SMEs, have the opportunity to obtain similar financing?
Min fråga lyder: Blir det ett förfarande med först till kvarn får först mala eller har medlemsstaterna och därmed Rumäniens SMF möjlighet att få liknande finansiering?
EnglishThe 'first-come-first-served ' approach for registrations is supported by the Commission, as it is one of the underlying principles for the registration process proposed by the Commission.
Synsättet att turordningsprincipen bör tillämpas vid registrering stöds av kommissionen, då det är en av de underliggande principerna för den registreringsprocess som föreslås av kommissionen.
EnglishThere are already indications that the Commission's first-come-first-served proposals are easing the negotiating process and that past trading volumes may yet be an element in the final outcome.
Det finns redan tecken på att kommissionens förslag om ett " först till kvarn " -system underlättar förhandlingsprocessen och att tidigare handelsvolymer ännu kan ingå som en del i slutresultatet.