"first come first served" - Svensk översättning

EN

"first come first served" på svenska

EN first come first served
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

first come first served
The Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
Kommissionen meddelade oss att medel kommer att beviljas enligt principen ”först till kvarn”.
Mr President, EU funds distributed by the lottery of 'first come, first served' is wrong.
EU-finansiering som distribueras enligt lotterimetoden ”först till kvarn får först mala” är felaktigt.
Our local Agriculture Minister decided to allocate these grants on a 'first come, first served' basis.
Vår lokala jordbruksminister beslutade att bevilja dessa bidrag utifrån modellen med ”först till kvarn får först mala”.

Liknande översättningar för "first come first served" på svenska

first substantiv
Swedish
first tal
to come verb
to serve verb

Användningsexempel för "first come first served" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThat includes the first come, first served principle, as well as clear rules which can prevent abuse of the system.
Principen first come first serve men även klara regler som kan förhindra missbruk.
EnglishThe 'first-come-first-served ' approach for registrations is supported by the Commission, as it is one of the underlying principles for the registration process proposed by the Commission.
Synsättet att turordningsprincipen bör tillämpas vid registrering stöds av kommissionen, då det är en av de underliggande principerna för den registreringsprocess som föreslås av kommissionen.