"ferocious" - Svensk översättning

EN

"ferocious" på svenska

EN ferocious
volume_up
{adjektiv}

ferocious (även: bad, barbarous, bloodless, callous)
volume_up
grym {adj.}
For decades, Cuba has suffered from a ferocious economic blockade imposed by the US administration.
Kuba har i årtionden lidit av en grym ekonomisk blockad från de amerikanska myndigheterna.
This choice appears to be highly regrettable, as the developed countries are at present locked into ferocious competition for leadership in this market.
Det är ett mycket beklagligt val eftersom utvecklingsländerna i dag befinner sig i grym konkurrens för att ta första platsen på marknaderna.
ferocious (även: bellicose, blazing, excessive, fierce)
ferocious (även: angry, enraged, fierce, furious)
ferocious (även: delirious, feral, fierce, furious)
volume_up
vild {adj.}
Does the rapporteur's ferocious war declaration apply here too?
Gäller föredragandens vilda krigsförklaring även detta?
ferocious (även: sanguinary, bloodthirsty)
ferocious (även: fierce, wild)
Beskyddande men ändå vildsint.

Synonymer (engelska) till "ferocious":

ferocious

Användningsexempel för "ferocious" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSouthern Europe, on the other hand, suffers from oppressive heat waves and ferocious fires.
Södra Europa drabbas å andra sidan av tryckande värmeböljor och våldsamma bränder.
EnglishThen Mr Perry says that he wants this action to be absolutely firm and ferocious.
Därefter säger Perry att han vill att denna åtgärd skall vara fullständigt fast och resolut.
EnglishAnd then Nemo's dad... he swims out to the ocean, and they bump into...... three ferocious sharks.
Och Nemos pappa...... simmar ut i havet och dom stöter på...... tre våldsamma hajar.
EnglishThe present government offers its people ferocious corporal punishment.
Den nuvarande regeringen erbjuder sitt folk grymma kroppsstraff.
EnglishAnd despite their ferocious appearance, Tasmanian devils are actually quite adorable little animals.
Och trots sitt vildsinta utseende, är den tasmanska pungdjävulen faktiskt riktigt bedårande små djur.
EnglishDoes the rapporteur' s ferocious war declaration apply here too?
Gäller föredragandens vilda krigsförklaring även detta?
EnglishDoes the rapporteur's ferocious war declaration apply here too?
Gäller föredragandens vilda krigsförklaring även detta?
EnglishNuclear energy is a controversial topic that results in ferocious debates in Parliament and amongst our groups.
Kärnkraften är en kontroversiell fråga som väcker hätska debatter i parlamentet och de olika grupperna.
EnglishFerocious mercenaries and warriors... from all brute nations... bent on merciless... destruction... conquest.
Vildsinta legosoldater och krigare... från ociviliserade länder... med endast råhet... förstörelse... och seger i sinnet.
EnglishThe oppression of Burma's six-millionstrong Karen minority has become increasingly ferocious over the past few months.
Förtrycket av Burmas Karenminoritet på sex miljoner människor har blivit allt våldsammare de allra senaste månaderna.
EnglishThe workload is increasing at a ferocious rate.
EnglishThere is no doubt that the Algerian people are suffering one of the most ferocious outbreaks of terrorism the world has ever known.
Det algeriska samhället har utan tvekan drabbats av en av de grymmaste former av terrorism som drabbat mänskligheten.
EnglishGarlic is an example of a product that has to deal with ferocious imports, mainly from China, which threaten the survival of many farms.
Vitlök är ett exempel på en produkt som möts av en enorm import, framför allt från Kina, som hotar överlevnaden för många jordbruk.
EnglishThis proposal for a directive forms part of the so-called ‘ Lisbon Strategy ’ aimed at speeding up liberalisations, leading to a ferocious onslaught against the public sector and on public services.
Detta förslag till direktiv utgör en del av den så kallade ” Lissabonstrategin ” som syftar till att påskynda avregleringarna, vilket skulle leda till ett våldsamt angrepp mot den offentliga sektorn.