"fake" - Svensk översättning

EN

"fake" på svenska

volume_up
fake {substantiv}

EN fake
volume_up
{substantiv}

It is a fake, but was sold to consumers on the high street at full price.
Det är en förfalskning, men den såldes till konsumenter på huvudgatan till fullt pris.
European consumers must be sure that what they are buying is what they asked for and not a fake.
Europeiska konsumenter måste kunna vara säkra på att det de köper är vad de ville ha och inte en förfalskning.
It is harder for people in these countries to tell the difference between real and fake notes and, in many cases, people are often less suspicious too.
Problemet med förfalskningar har lyckligtvis blivit mycket mindre än man hade befarat, kanske just tack vare Periklesprogrammet och inte minst den stora omfattning som det har fått.

Användningsexempel för "fake" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is like putting a fake label on a product, which does not match the content.
Det är som att felmärka en vara, eftersom etiketten inte motsvarar innehållet.
EnglishPeople-trafficking generally involves fake marriages and false promises of work.
Människosmuggling handlar i allmänhet om skenäktenskap och falska löften om arbete.
EnglishThe lives of consumers are put at risk by dangerous products, especially fake medicines.
Konsumenternas liv riskeras genom farliga produkter, särskilt falska läkemedel.
EnglishAs a result, for financial reasons, the consumer prefers to purchase the fake goods.
Följaktligen föredrar konsumenterna att köpa de förfalskade varorna av ekonomiska skäl.
EnglishFake medicines may have effects other than those of the tablets prescribed by the doctor.
Förfalskade läkemedel kan ha andra effekter än de tabletter som läkare skriver ut.
EnglishFake medicines are not produced as a result of a dispute about intellectual property.
Förfalskade läkemedel produceras inte till följd av tvister om immateriella rättigheter.
EnglishMadam President, fake medicines, as we have heard, are an increasing problem.
(EN) Fru talman! Falska läkemedel är som vi hört ett växande problem.
EnglishThe rapidly growing numbers of fake medicines have forced us to act.
Det snabbt ökande antalet förfalskade läkemedel har tvingat oss att agera.
EnglishFake medicines are the most commonly encountered of all the counterfeit products in the EU.
Falska mediciner är de vanligaste av alla förfalskade produkter i EU.
EnglishFor a large part it is fake legislation, imitation legislation.
Till en stor del är det efterbildad lagstiftning, imitationslagstiftning.
EnglishWe will never be able to prevent the production of fake medicines.
Vi kommer aldrig att kunna förhindra produktionen av falska läkemedel.
EnglishWell babies will fake a cry, pause, wait to see who's coming and then go right back to crying.
Bäbisar låtsasgråter, pausar, väntar för att se vem som kommer och fortsätter sedan att gråta.
EnglishCome on, this place is nothing but fake boobs... and real assholes, if you ask me.
Det här stället är bara Fejk Tuttar och skitstövlar.
EnglishYou're telling me you're going to fake some terrorist thing just to scare some money out of Congress?
Fejkar ni en terroristgrej bara för att få mer pengar från kongressen?
EnglishThat is why we urgently need to tighten the rules on import, export and trade in fake medicines.
Därför måste vi omedelbart strama åt reglerna för import, export och handel med falska läkemedel.
EnglishHowever, we cannot keep falling for fake promises of jam tomorrow.
Vi måste emellertid sluta falla för sådana falska löften.
EnglishTaking counterfeit medication is certainly not the same thing as using a fake perfume.
Att ta varumärkesförfalskad medicin är definitivt inte samma sak som att använda en varumärkesförfalskad parfym.
EnglishBut a trained liespotter can spot a fake smile a mile away.
Men en vältränad lögnletare ser ett låtsasleende på långt håll.
EnglishGoogle often sees large numbers of fake profiles on one innocent site all linking to the same domain.
Vi ser ofta mängder av falska profiler på en oskyldig webbplats och alla länkar till samma domän.
EnglishThe use of the fake passports in this situation has jeopardised that position, especially in Dubai.
Användandet av förfalskade pass i denna situation har äventyrat detta förhållande, särskilt i Dubai.