"fading" - Svensk översättning

EN

"fading" på svenska

volume_up
fading {gerun.}
SV

EN fading
volume_up
{gerundium}

fading
volume_up
bleknar {gerun.}

Synonymer (engelska) till "fading":

fading

Användningsexempel för "fading" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe trust and confidence that we assume from our citizens is fading away.
Den tillit och det förtroende vi har från medborgarna håller långsamt på att försvinna.
EnglishSpecify the number of steps for cross-fading both objects in this spin box.
Här kan Du ange det antal steg som ritningsobjekten ska tonas över med.
EnglishI regret the fact that, in the run-up to 2013, the bigger picture is fading into the background.
Jag beklagar att den bredare bilden förpassas till bakgrunden i upptakten inför 2013.
EnglishThis is where you select an effect for cross-fading from one slide to another.
Här väljer du en effekt för toning mellan sidor (diabilder).
EnglishOtherwise, the cross-fading process will occur in opposite directions.
Om alternativet inte är markerat sker en fri rotationen mellan det första och andra objektet.
EnglishDreams of a Europe of solidarity, democracy, freedom, and assistance for the less able are fading.
Drömmarna om ett Europa med solidaritet, demokrati, frihet och stöd till de svaga dör ut.
EnglishIn Jerusalem, where I am from, hope and humanity are fading away.
I mitt land, som är Jerusalem, dör hoppet och mänskligheten.
English(NL) Madam President, the Eurobarometer shows that enthusiasm for the European Union has been fading for years.
(NL) Fru talman! Enligt Eurobarometern har entusiasmen för EU avtagit under flera år.
EnglishThe result has been a brake on domestic demand at a time when external demand is fading.
Resultatet har blivit en inbromsning i den inhemska efterfrågan i ett skede när den externa efterfrågan försvagas.
EnglishFor our demonstration we will use cross-fading so that you do not have to draw all the individual pictures.
I det här exemplet används en toning för att du inte ska behöva rita alla de enskilda bilderna.
EnglishThe traditional telephone as we knew it is now a fading memory.
Det finns inte längre mycket kvar av telefonen.
EnglishIt seems that, just as one totalitarian leader is fading away in Cuba, another is being born in Venezuela.
Samtidigt som en totalitär ledare tynar bort i Kuba verkar det som om en ny håller på att födas i Venezuela.
EnglishIn the process of cross-fading a transition between two objects is calculated and the increments will be positioned on the page.
Vid toning beräknas en övergång mellan två objekt och övergångsnivåerna placeras på sidan.
EnglishThe dream of a Europe in which the words 'new economy' are synonymous with growth and full employment is fading.
Drömmen om ett Europa där den nya ekonomin rimmar med tillväxt och full sysselsättning har höljts i dunkel.
EnglishThe dream of a Europe in which the words 'new economy ' are synonymous with growth and full employment is fading.
Drömmen om ett Europa där den nya ekonomin rimmar med tillväxt och full sysselsättning har höljts i dunkel.
EnglishYour skills are fading with age, Miss Sarandon.
Dina färdigheter försämras med åldern, Mrs Sarandon.
EnglishThe following example uses cross-fading to quickly and easily use ten or more individual pictures for the animation.
I följande exempel används en toning för att du snabbt ska få ihop tio eller fler enstaka bilder till animationen.
EnglishCheck this box to mantain the object attributes (for example, line and object fill color) when cross-fading.
Markera det här alternativet om Du vill att objektens attribut (t ex linje - och fyllningsfärg) ska tas med i övertoningen.
EnglishWe are all deeply affected by the bloody events in the Middle East, following which hopes of peace are fading.
Vi är alla djupt påverkade av det som händer i Mellanöstern, dessa blodiga händelser som gör att hoppet om fred slocknar.
EnglishWe are all deeply affected by the bloody events in the Middle East, following which hopes of peace are fading.
. (FR) Vi är alla djupt påverkade av det som händer i Mellanöstern, dessa blodiga händelser som gör att hoppet om fred slocknar.