"expecting" - Svensk översättning

EN

"expecting" på svenska

EN expecting
volume_up
{adjektiv}

Användningsexempel för "expecting" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI am expecting to see these reflected in the Commission's future activities.
Jag förväntar mig att dessa förslag återspeglas i kommissionens framtida arbete.
EnglishWe are now expecting the interim reports in both cases in the fall or winter.
Interimsrapporter i båda dessa ärenden väntas komma under hösten eller vintern.
EnglishI am not expecting any humility from those who got it so disastrously wrong.
Jag förväntar mig ingen ödmjukhet från de personer som hade så katastrofalt fel.
EnglishThe Council is expecting the Commission to put forward its proposal on this matter.
Rådet förväntar sig att kommissionen ska lägga fram sitt förslag i denna fråga.
EnglishIn short, we are expecting an additional impetus to the efforts in this area.
Vi förväntar oss kort sagt att insatserna på detta område ska få en skjuts framåt.
EnglishWe are already expecting such a consensus at the Ecofin Council on 18 January.
Vi förväntar oss ett sådant samförstånd redan vid Ekofinrådets möte den 18 januari.
EnglishPrime Minister, you have understood what we are expecting from the next Council.
Herr premiärminister! Ni har förstått vad vi väntar oss av nästa rådsmöte.
EnglishThat is a question to which our citizens are quite rightly expecting an answer.
Det är en fråga som våra medborgare med all rätt förväntar sig ett svar på.
EnglishExperts were expecting an annual volume of 15 000 registered trademarks in 1996.
Experterna förväntade sig en årlig volym på 15 000 registrerade varumärken under 1996.
EnglishIn this regard we are expecting much from the Bologna and Bruges Processes.
I det här avseendet förväntar vi oss mycket av Bologna- och Brüggeprocesserna.
EnglishThe people of Albania and Bosnia and Herzegovina are expecting that from us.
Medborgarna i Albanien och Bosnien och Hercegovina förväntar sig det av oss.
EnglishIn this respect, we are expecting concrete undertakings from the European Council.
I detta avseende förväntar vi oss konkreta åtgärder från Europeiska rådet.
EnglishI have to say we were not expecting this change. No such proposal has been made.
Jag måste säga att det var en oväntad ändring, vi har inte fått in något sådant förslag.
EnglishNo doubt, as a result of our past habits, we are all expecting to see the red light ...
På grund av våra gamla vanor väntar vi oss alla säkert att få se den röda lampan…
EnglishNo doubt, as a result of our past habits, we are all expecting to see the red light...
På grund av våra gamla vanor väntar vi oss alla säkert att få se den röda lampan …
EnglishThe Belarusians are expecting an expression of political solidarity from us.
Vitryssarna förväntar sig att vi ska uttrycka politisk solidaritet med dem.
EnglishAccordingly, we are expecting ambitious proposals from the European Commission.
Därför förväntar vi oss ambitiösa förslag från Europeiska kommissionen.
EnglishI was expecting you to give the same answer as the one you gave in writing.
Jag väntade mig att ni skulle svara på samma sätt som ni gjorde skriftligt.
EnglishI was indeed expecting some further expressions of concern and constructive criticism.
Jag väntade mig faktiskt fler uttryck för engagemang och konstruktiv kritik.
EnglishWe are expecting you - because we trusted you - to give us something in return.
Vi förväntar oss - det är ett förtroende vi visar - att ni infriar den.