"exists" - Svensk översättning

EN

"exists" på svenska

SV

EN exists
volume_up
{verb}

exists
For terrorism exists, fanaticism exists, injustice exists.
Terrorismen finns nämligen, det finns fanatism, det finns orättvisor.
If the European Union internal market exists, then it exists also in internal transport.
Om det finns en inre marknad i EU, så finns den också för inhemska transporter.
There is populism in the Congo too, it exists everywhere, it even exists in our countries.
Det finns populism även i Kongo, den finns överallt, den finns till och med i våra länder.

Användningsexempel för "exists" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe situation that now exists challenges the democratic credentials of EU leaders.
Den situation vi nu har innebär en utmaning för EU:s ledares demokratiska meriter.
EnglishIf that is what Mr Korakas thinks exists in Serbia, then we know where we stand.
Om ledamoten anser att detta är läget i Serbien, så är vi klara över er inställning.
EnglishThe simple and short answer from this Parliament is that no such danger exists.
Det enkla och korta svaret från detta parlament är att ingen sådan risk föreligger.
EnglishOf course food aid must not be restricted where famine exists or is threatened.
Naturligtvis får inte livsmedelsbistånd inskränkas när svält existerar eller hotar.
EnglishWe have the principle of mutual recognition, but it exists chiefly on paper.
Vi har principen om ömsesidigt erkännande men den existerar främst på papperet.
EnglishThe truth is that the occupation as it exists today cannot continue any longer.
Sanningen är den att ockupationen, som den ser ut i dag, inte kan fortsätta.
EnglishThere exists a bipolar Europe: a Europe of the rich, and a Europe of the poor.
Det existerar ett bipolärt EU: ett EU för de rika, och ett EU för de fattiga.
EnglishRegionalisation already exists, albeit in an ad hoc and inconsistent manner.
Regionalisering förekommer redan, låt vara på ett ad hoc och inkonsekvent sätt.
EnglishIt is especially important in the changed world that exists after 11 September.
Det är särskilt viktigt i den förändrade värld som vi lever i efter den 11 september.
EnglishThis situation exists; society has created it, and we do not want to recognise it.
Denna situation existerar; den har skapats av samhället, och vi vill inte erkänna den.
EnglishThe test exists, it is reliable, and it can be carried out on a massive scale.
Testet existerar, det är tillförlitligt och kan utföras i stor omfattning.
EnglishBut the European Union exists today and cannot just wait for the debate on finalities.
Men Europeiska unionen existerar redan i dag och kan inte invänta en syftesdebatt.
EnglishThat situation still exists, not only in our countries, but also on other continents.
Så kan det fortfarande se ut, inte bara i våra länder utan även i andra världsdelar.
EnglishHowever, wage discrimination between women and men exists on the labour market.
Det råder dock fortfarande lönediskriminering mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.
EnglishTo obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
För att få tillgång till en handling måste man först och främst veta att den existerar.
EnglishThe only thing going for this financial perspective is the fact that it exists.
Det enda som är bra med denna budgetram är det faktum att den existerar.
EnglishThat is a level of scrutiny that exists in no other international structure.
Denna kontrollnivå saknar motstycke i någon annan internationell struktur.
EnglishIn my opinion, an example suffices to demonstrate the extent of the hypocrisy that exists.
Ett exempel kan enligt min mening tjäna som bevis för det omfattande hyckleriet.
EnglishGSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
Diskussionen kring Galileo är redan tillräckligt känd: vi har ju fört den här också.
EnglishThe Council has the chance to read it out today, if such an agreement exists.
Rådet har en chans att läsa upp det här i dag, om ett sådant avtal verkligen existerar.