"exhortation" - Svensk översättning

EN

"exhortation" på svenska

volume_up
exhortation {substantiv}

EN exhortation
volume_up
{substantiv}

exhortation (även: appeal, invitation, order, request)
Mrs Avilés-Perea, that was an exhortation rather than a question.
Fru ledamot, här rör det sig om en uppmaning och inte om en fråga.
In my opinion it is an exhortation to ourselves.
Jag anser att det framför allt är en uppmaning till oss själva.
Obviously, this exhortation too still stands.
Denna uppmaning står naturligtvis också fast.
exhortation (även: admonition)
exhortation (även: reassurance)

Synonymer (engelska) till "exhortation":

exhortation
English

Användningsexempel för "exhortation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would remind you of the exhortation of the results of the Georgian elections ...
Låt mig påminna er om våra förmaningar när resultatet i det georgiska valet stod klart ...
EnglishThe correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
Det rätta ordet, ”rule”, gör det till en uppmaning och en varning.
EnglishSo this is a word of exhortation to the House.
Det här är menat som en intern vädjan inom parlamentet.
EnglishFor example, the inclusion in an advertisement of a direct exhortation to children to buy products is banned across the European Union.
Det är till exempel förbjudet i hela EU att i reklam direkt uppmana barn att köpa produkter.
EnglishHowever, I would like to refer to the Commissioner's exhortation about the need to think about the underlying roots of extremism.
Låt mig emellertid ta upp kommissionsledamotens uppmaning om att man måste tänka på de underliggande orsakerna till extremism.
EnglishHowever, I do not support, Mrs Sbarbati and Mr Mavrommatis, the exhortation to conduct inquiries under the so-called third pillar.
Men jag vill påpeka för Luciana Sbarbati och Manolis Mavrommatis att jag inte stöder uppmaningen att genomföra utredningar inom ramen för den så kallade tredje pelaren.
EnglishFinally, could I make one last exhortation: I do hope that all the efforts to show solidarity, including activities involving the general public, are made in a disciplined and coordinated way.
Slutligen en sista rekommendation: jag hoppas att alla solidaritetsyttringar, även från allmänhetens sida, skall organiseras på ett disciplinerat och samordnat vis.