"exhortation" - Svensk översättning

EN

"exhortation" på svenska

volume_up
exhortation {substantiv}

EN exhortation
volume_up
{substantiv}

exhortation (även: appeal, invitation, order, request)
Mrs Avilés-Perea, that was an exhortation rather than a question.
Fru ledamot, här rör det sig om en uppmaning och inte om en fråga.
In my opinion it is an exhortation to ourselves.
Jag anser att det framför allt är en uppmaning till oss själva.
Obviously, this exhortation too still stands.
Denna uppmaning står naturligtvis också fast.
exhortation (även: admonition)
exhortation (även: reassurance)

Synonymer (engelska) till "exhortation":

exhortation
English

Användningsexempel för "exhortation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would remind you of the exhortation of the results of the Georgian elections ...
Låt mig påminna er om våra förmaningar när resultatet i det georgiska valet stod klart ...
EnglishSo this is a word of exhortation to the House.
Det här är menat som en intern vädjan inom parlamentet.
EnglishHowever, I do not support, Mrs Sbarbati and Mr Mavrommatis, the exhortation to conduct inquiries under the so-called third pillar.
Men jag vill påpeka för Luciana Sbarbati och Manolis Mavrommatis att jag inte stöder uppmaningen att genomföra utredningar inom ramen för den så kallade tredje pelaren.
EnglishFinally, moreover, I support the standpoint concerning the expansion issues and the exhortation not to slip back into the same mistakes, as previously indicated.
Slutligen stöder jag ståndpunkten runt utvidgningsfrågorna och uppmaningen att inte göra om samma fel igen, vilket också har påpekats tidigare.
EnglishFinally, could I make one last exhortation: I do hope that all the efforts to show solidarity, including activities involving the general public, are made in a disciplined and coordinated way.
Slutligen en sista rekommendation: jag hoppas att alla solidaritetsyttringar, även från allmänhetens sida, skall organiseras på ett disciplinerat och samordnat vis.