"to exhort" - Svensk översättning

EN

"to exhort" på svenska

EN to exhort
volume_up
[exhorted|exhorted] {verb}

Mr Evans would like the Commission to exhort other Member States to follow the British example or the Swedish example.
Evans vill att kommissionen skall uppmana medlemsstaterna att följa det brittiska eller svenska exemplet.
I would exhort you, Madam President, to keep the Chamber quiet and to ensure that those who are not listening leave the room.
Jag vill uppmana er att se till att parlamentet håller sig tyst och att de som inte lyssnar lämnar salen.
On the other hand, it is not the job of the EU to condemn and exhort other countries to put pressure on Burma to open its borders.
Däremot är det inte EU:s uppgift att fördöma och uppmana andra länder att sätta tryck på Burma att öppna sina gränser.

Användningsexempel för "to exhort" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishWe exhort them to meet the benchmarks as soon as possible.
Vi uppmanar dem att uppfylla kriterierna så snart som möjligt.
EnglishMr Evans would like the Commission to exhort other Member States to follow the British example or the Swedish example.
Evans antyder att de samarbetar -och visst samarbetar de -men samarbete är något annat än att bara finnas under samma tak.