"executive director" - Svensk översättning

EN

"executive director" på svenska

EN executive director
volume_up
{substantiv}

1. näringsliv

executive director
volume_up
förvaltningschef {utr.} [näring.]

Synonymer (engelska) till "executive director":

executive director
English

Liknande översättningar för "executive director" på svenska

executive substantiv
executive adjektiv
director substantiv

Användningsexempel för "executive director" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAppointment of the executive director of the European Banking Authority (EBA) (
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (EBA) (
EnglishThis is Nicollette White, she's your executive director of lnternal Liaisons.
Detta är Nicollette White, hon är verkställande direktör av lnternal Liaisons.
EnglishWe MEPs reserve the fundamental right to appoint its executive director.
Vi parlamentsledamöter förbehåller oss rätten att utse dess verkställande direktör.
EnglishI voted in favour of the appointment of Mrs Ross as Executive Director for a number of reasons.
Jag röstade för utnämningen av Verena Ross till verkställande direktör av flera skäl.
EnglishFor this reason, I voted in favour of the appointment of Mr Farkas as its executive director.
Jag röstade därför för utnämningen av Adam Farkas till myndighetens verkställande direktör.
EnglishAppointment of the executive director of the European Securities and Markets Authority (ESMA) (
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) (
EnglishYet the management board sometimes delegates sole administrative responsibility to the Executive Director.
Ibland delegerar dock styrelsen eget administrativt ansvar till den verkställande direktören.
EnglishThis applies even more to the executive director.
Detta gäller i än högre grad vad den verkställande direktören beträffar.
EnglishMr Wessberg will replace Lars Heikensten, who left to become executive director of the Nobel Foundation.
H. G. Wessberg kommer att ersätta Leif Heikensten, som avgick för att bli vd för Nobelstiftelsen.
EnglishEstablished: 15 July 2002 Executive Director: Patrick Ky
Inrättad: den 15 juli 2002 Verkställande direktör: Patrick Ky
EnglishEFSA’s Executive Director is the legal representative of the Authority and answers to the Management Board.
Den verkställande direktören är myndighetens juridiska företrädare och är ansvarig inför styrelsen.
EnglishMs Jacqueline McGLADE Executive Director
Inrättad: 1993 Verkställande direktör: Prof. Jacqueline McGlade
EnglishAppointment of the executive director of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) (
EnglishIt also appoints EFSA’s Executive Director and the members of the Scientific Committee and panels.
Styrelsen utnämner också Efsas verkställande direktör och ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna.
EnglishESMA has appointed Mrs Ross, a German former economist at the Bank of England, as its first Executive Director.
Esma har utsett den tyska före detta ekonomen vid Bank of England Verena Ross till dess första verkställande direktör.
EnglishExecutive Director: Mr. Carlo des Dorides
verkställande direktör Carlo des Dorides
EnglishDeputy Executive Director: Andreas Pott
Vice verkställande direktör: Andreas Pott
EnglishThe Agency’s operation will be managed by an Executive Director appointed by the Management Board at the proposal of the Commission.
Byråns verksamhet kommer att ledas av en verkställande direktör som utses av styrelsen på kommissionens förslag.
EnglishNow that Parliament has approved the appointment of the Authority's Executive Director, I wish him a successful term.
När parlamentet nu har godkänt utnämningen av myndighetens verkställande direktör önskar jag henne en framgångsrik ämbetsperiod.
EnglishLastly, the Commission cannot agree with Amendments Nos 11 and 24, which affect the impartiality of the executive director.
Slutligen kan inte kommissionen hålla med om ändringsförslagen 11 och 24, vilka påverkar den verkställande direktörens opartiskhet.