EN essentials
volume_up
{pluralis}

essentials

Användningsexempel för "essentials" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishMy group, the Liberal Group, wants to see the report pruned to its essentials.
Min grupp, den liberala gruppen, vill gärna återföra betänkandet till dess kärna.
EnglishSimplification will not mean being lax, but sticking to the essentials.
Förenkling betyder inte att man är släpphänt utan att man håller sig till det viktigaste.
EnglishSo we said, let us take the controversial points out and just leave the essentials in.
Därför sade vi att vi plockar ut den kontroversiella punkten och tar endast med det viktigaste.
EnglishBeing wherever, water is bringing the life essentials to the city, and taking its wastes away.
Varhelst det finns skänker vattnet staden liv, samtidigt som det forslar bort dess avfall.
EnglishAnd whenever there is a political upset, like Cancún, we have to go back to essentials.
Och som alltid när politisk oordning råder, som efter Cancún, måste vi gå tillbaka till grunderna.
EnglishMy intention is that the guidelines should deal with the essentials and be kept very concise.
Det är min avsikt att riktlinjerna skall behandla det viktigaste och vara mycket kortfattade.
EnglishThis will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Med hjälp av dessa pengar kan Röda korset dela ut tält, filtar, dricksvatten och förnödenheter.
EnglishFor more information, see The Essentials of Google Search.
När sökresultaten visas kan du se dem som text genom att klicka på Textvy.
EnglishLet's see how powerful just one of these essentials can be.
Låt oss se hur kraftfull endast en av dessa nödvändigheter kan vara.
EnglishIs it not perhaps more important to focus on essentials?
Är det kanske inte viktigare att koncentrera sig på väsentligheterna?
EnglishI believe that we must concentrate on the essentials.
Jag anser att vi måste koncentrera oss på de viktigaste frågorna.
EnglishIt should always be borne in mind that the plethora of information on a label has to communicate the essentials.
Man bör alltid betänka att uppgifterna på en etikett måste förmedla det som är nödvändigt.
EnglishThe essentials remain undone – that message, at least, is conveyed – and so discontent grows.
Väsentligheterna försummas fortfarande – det är åtminstone det budskap som förmedlas – och så växer missnöjet.
EnglishAnd its core features retain the essentials.
Och dess huvudsakliga beståndsdelar tar hänsyn till vad som är viktigt.
EnglishWe must persuade by what we do, and if we are to do that, we must concentrate on essentials.
Vi måste övertyga med det som vi gör, och om vi ska lyckas med detta måste vi koncentrera oss på väsentligheterna.
EnglishWe shared the responsibilities among ourselves and refocused our strategy and concerns on the essentials.
Vi delade upp ansvaret mellan oss och riktade in vår strategi och våra intressen på väsentligheterna.
EnglishThere may be differences of opinion about ways and means, but we should be united on the essentials.
Det må finnas flera olika åsikter om vägen och målet, men i fråga om substansen i det hela torde vi vara eniga.
EnglishFreight transport logistics is such a broad subject that it is not always easy to confine oneself to essentials.
Godslogistik är ett så omfattande ämne att det inte alltid är lätt att begränsa sig till väsentligheterna.
EnglishAs for the intensification of fiscal competition, it compels governments to cut public spending, even on essentials.
En ökad skattekonkurrens gör det tvunget att minska de offentliga utgifterna, även när dessa är nödvändiga.
EnglishThen there's the essentials, like clothing and such.
Och sen det nödvändiga, kläder och sånt.