"essay" - Svensk översättning

EN

"essay" på svenska

volume_up
essay {substantiv}

EN essay
volume_up
{substantiv}

essay (även: article, composition, paper)
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Mary Douglas asked in an essay on poverty written 35 years ago.
Mary Douglas ställde frågan i en uppsats om fattigdom skriven för 35 år sedan.
That was an essay I wrote when I was 11 years old and I got a B+.
Det var en uppsats jag skrev när jag var 11 år och jag fick bara godkänt.
essay
volume_up
essä {utr.}
(Laughter) I just wrote an essay on happiness, and there was a controversy.
(Skratt) Jag skrev just en essä om lycka, som skapade dispyt.
I could not believe that a 160-year-old literary essay had become a reality, but that is precisely what happened.
Jag kunde inte tro att en 160 år gammal essä hade blivit verklighet, men detta var exakt vad som skedde.
Well, Buch’s essay is an open letter to the current President of South Africa, Thabo Mbeki, an old acquaintance of the author.
Jo, Buchs essä är ett öppet brev till Sydafrikas nuvarande president, Thabo Mbeki, en gammal bekant till författaren.
essay (även: attempt, bid, crack, effort)

Synonymer (engelska) till "essay":

essay

Användningsexempel för "essay" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishFor the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
EnglishTo this end, I recommend that anybody who is not convinced should read the latest essay by Susan George.
Jag rekommenderar er som inte är övertygade om detta att läsa den senaste essän av Susan George.
EnglishNow she goes semester and think that the arrangement of the program for the essay exam and the clinical education has been really good.
Nu går hon termin tre och tycker att upplägget av undervisningen är riktigt bra.
EnglishThey have been preparing for essay writing, by embedding it in different courses, which I understood later.
De har förberett för uppsatsskrivningen genom att baka in det i olika kurser,  vilket jag har förstått senare.
EnglishI would ask the Commissioners who are responding or delivering their first answer not, please, to read us a long essay.
Jag får uppmana de kommissionsledamöter som ska replikera eller svara att avhålla sig från långrandiga utläggningar.
EnglishAlthough the Commission’s report is the ambitious essay that I would expect it to be, I also note deficiencies in the way it is set out.
Även om kommissionens rapport är just den ambitiösa avhandling jag förväntat mig, noterar jag ändå brister när det gäller hur den utformats.
EnglishAlthough the Commission’ s report is the ambitious essay that I would expect it to be, I also note deficiencies in the way it is set out.
Även om kommissionens rapport är just den ambitiösa avhandling jag förväntat mig, noterar jag ändå brister när det gäller hur den utformats.
EnglishIf the Pérez Royo report deals with the near future, Mr Stevens' essay on electronic money treats of a future which is fast moving towards us.
Om Pérez Royo-betänkandet handlar om den nära förestående framtiden så behandlar Stevens studie om elektroniska pengar en framtid som hastigt närmar sig.
EnglishIf the Pérez Royo report deals with the near future, Mr Stevens ' essay on electronic money treats of a future which is fast moving towards us.
Om Pérez Royo-betänkandet handlar om den nära förestående framtiden så behandlar Stevens studie om elektroniska pengar en framtid som hastigt närmar sig.
EnglishThe first essay focusing on silence Eva Alerby presented at an international conference in 2002 and the first scientific article published in 2003.
Första uppsatsen med fokus på tystnad presenterade Eva Alerby vid en internationell konferens 2002 och den första vetenskapliga artikeln publicerades 2003.
EnglishWe have now been given an essay containing general reflections and, yesterday evening, a summary containing little detail.
Vi har nu fått en text med allmänna synpunkter och i går kväll en mager översikt, men fortfarande inte en riktig lagstiftningsförteckning.