"esprit" - Svensk översättning

EN

"esprit" på svenska

volume_up
esprit {substantiv}

EN esprit
volume_up
{substantiv}

esprit (även: agility, expedition, swiftness, mot)
esprit (även: aliveness, animation, bounce, brio)
esprit

Användningsexempel för "esprit" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt is very important that in this House we work towards establishing an esprit de corps.
Det är mycket viktigt att vi i denna kammare arbetar mot att inrätta en kåranda.
EnglishWe therefore need to create an EU diplomatic culture and an EU esprit de corps.
Vi behöver därför skapa en diplomatisk kultur för EU och EU-anda.
EnglishThey must work together, create a common esprit de corps and overcome divisive competition.
De måste arbeta tillsammans, skapa en lagkänsla och överbrygga splittrande konkurrens.
EnglishPerhaps these issues should be approached with greater attention and a greater esprit de finesse.
Det behövs kanske större uppmärksamhet och mera esprit de finesse i dessa frågor.
EnglishWe have laid the ground for an inclusive service that is based on equality and an esprit de corps.
Vi har lagt grunden till en fullständig tjänst som baseras på likställdhet och kåranda.
EnglishBut, I know myself too, I feel this virtual esprit de corps, if you will, with all of them.
Men, jag vet själv också, jag känner den här virtuella esprit de corps, om ni så vill, med dem allihop.
EnglishWe have developed amongst us an esprit du corps, whereby we have become water-minded, and that is a very useful thing to have done.
Vi har utvecklat en esprit du corps oss emellan som gjort oss water-minded, och det har varit mycket nyttigt.
EnglishWe have developed amongst us an esprit du corps , whereby we have become water-minded, and that is a very useful thing to have done.
Vi har utvecklat en esprit du corps oss emellan som gjort oss water-minded, och det har varit mycket nyttigt.
EnglishThis summer, the Commission will be presenting a new profile for the Esprit programme, to achieve more targeted investment.
I sommar kommer kommissionen att lägga fram en ny profil för Esprit-programmet, för att uppnå mer målinriktade investeringar.
EnglishThe Council adopts decision on the European strategic programme for research and development in information technology (Esprit).
Rådet antar ett beslut om Europeiska strategiska programmet för forskning och utveckling på området informationsteknik (Esprit).
EnglishI attach great importance to the development of team spirit and esprit de corps and to the quest for close ties with national audit offices.
Jag fäster stor vikt vid utvecklingen av en lag- och kåranda och vid strävan efter nära förbindelser med nationella revisionsmyndigheter.
EnglishThe Commission's second report on citizenship is therefore an important plank in building a corps d'esprit and a sense of European belonging.
Kommissionens andra rapport om medborgarskap är därför en viktig plattform för skapandet av en corps d'esprit och en känsla av europeisk samhörighet.
EnglishThe Commission's second report on citizenship is therefore an important plank in building a corps d'esprit and a sense of European belonging.
Kommissionens andra rapport om medborgarskap är därför en viktig plattform för skapandet av en corps d ' esprit och en känsla av europeisk samhörighet.
EnglishWere there any subsidies under the Retex textile and clothing industries, under the TACIS, PHARE and ESPRIT programmes, or under the Structural Funds?
Har det utdelats stöd inom ramen för textil- och klädindustrin Retex, stöd inom ramen för programmen Tacis, Phare, Esprit, stöd inom ramen för strukturfonderna?
EnglishTo stay in the forefront of innovation, the EU adopts the ‘Esprit’ programme in 1984 as the first of many research and development programmes it has since funded.
EU vill gå i frontlinjen för den tekniska utvecklingen och därför skapar man 1984 Esprit-programmet, som är det första av en lång rad EU-program för forskning och utveckling
EnglishI believe you have greatly adorned this Chamber with your Portuguese Presidency ties, and you have generated an esprit de corps in the Council that we should never have thought possible.
Jag anser att ni har skänkt glans åt kammaren med er anknytning till det portugisiska ordförandeskapet och att ni har skapat en gemenskapskänsla i rådet som vi aldrig trott varit möjligt.
EnglishA feeling of esprit de corps should be created where they can exchange information about malefactors in the system instead of taking little interest in anything that happens beyond their frontiers.
En känsla av kåranda bör skapas, där de kan utbyta information om missdådare i systemet, i stället för att hysa mycket litet intresse för vad som händer på andra sidan deras gränser.